1U/2U 2 post Brackets AXX2POSTBRCKT

Hard Mount

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 1U/2U fixed mounting brackets for center mount on 2-post racks

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

1U/2U 2 post Brackets AXX2POSTBRCKT (Hard Mount), Single

  • MM# 918808
  • รหัสการสั่งซื้อ AXX2POSTBRCKT

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M20MYP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 50485
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 50486
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 50493
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 50494
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 50495
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 50503
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 50512

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 50513
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 50516
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 50518
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 50522
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 50524
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 50525
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 50527
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 50529

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 51234
Intel® Server Chassis R1304WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 51236

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 51242
Intel® Server Chassis R1208WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 51244

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2000WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 51246
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 51250

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2312WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 51251
Intel® Server Chassis R2000WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 51256

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 54340
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 54341
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 54342
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 54343

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000EP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 54345
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 54353
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 54355

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 54362
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 54366

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GZ

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000JP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 54412
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 54413
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 54419

Intel® Storage System ตระกูล JBOD2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Storage System JBOD2224S2DP Discontinued 54568
Intel® Storage System JBOD2312S2SP Discontinued 54574
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Discontinued 54576

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 54638
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 54639
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 54642
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 54643

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 54646
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 54649
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 54651
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 54653
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 54658
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 54661

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 54667
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 54670
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 54672
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 54673
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 54676

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LH2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 54683

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LT2

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 54710

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน