เอฟพีจีเอ Intel® อุปกรณ์กำหนดค่า EPCQ-A

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย LogicElements DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax ตัวเลือกของแพ็คเกจ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
เอฟพีจีเอ Intel® อุปกรณ์กำหนดค่า EPCQ128A Launched Q3'17 16-pin SOIC
เอฟพีจีเอ Intel® อุปกรณ์กำหนดค่า EPCQ16A Launched Q3'17 8-pin SOIC
เอฟพีจีเอ Intel® อุปกรณ์กำหนดค่า EPCQ32A Launched Q3'17 8-pin SOIC
เอฟพีจีเอ Intel® อุปกรณ์กำหนดค่า EPCQ4A Launched Q3'17 8-pin SOIC
เอฟพีจีเอ Intel® อุปกรณ์กำหนดค่า EPCQ64A Launched Q3'17 16-pin SOIC

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ ตัวเลือกแพคเกจ องค์ประกอบลอจิก และอื่นๆ อีกมากมาย