เอฟพีจีเอ Intel® อุปกรณ์กำหนดค่า EPCQ-A

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
LogicElements
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
Q3'17 16-pin SOIC
Q3'17 8-pin SOIC
Q3'17 8-pin SOIC
Q3'17 8-pin SOIC
Q3'17 16-pin SOIC