เอฟพีจีเอ Intel® อุปกรณ์กำหนดค่า EPCQ4A

ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® FPGA Configuration Device EPCQ-A EPCQ4ASI8N

  • MM# 974768
  • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC4Q
  • รหัสการสั่งซื้อ EPCQ4ASI8N
  • Stepping A1
  • MDDS Content ID 693190745957

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 3A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8542320051

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

การรองรับการตั้งโปรแกรมในระบบ

การตั้งโปรแกรมในระบบช่วยให้ทำการตั้งโปรแกรมกับชิปในระหว่างที่ติดตั้งในระบบทั้งหมด แทนความจำเป็นที่จะต้องตั้งโปรแกรมกับชิปก่อนทำการติดตั้งลงในระบบ

การรองรับการเรียงซ้อน

การรองรับการเรียงซ้อนช่วยให้ใช้อุปกรณ์กำหนดค่าหลายๆ เครื่องในอุปกรณ์เอฟพีจีเอเดียวกันได้

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า