เอฟพีจีเอ Intel® อุปกรณ์กำหนดค่า EPCQ128A

ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งข้อมูล

 • Memory Size 134217728 bits
 • On-Chip Decompression Support ไม่ใช่
 • In-System Programming Support ใช่
 • Cascading Support ไม่ใช่
 • Reprogrammable ใช่
 • Recommended Operating Voltage 3.3 V

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • Package Options 16-pin SOIC
 • ขนาดแพ็คเกจ 10.3mm x 10.3mm

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® FPGA Configuration Device EPCQ-A EPCQ128ASI16N

 • MM# 974761
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC4H
 • รหัสการสั่งซื้อ EPCQ128ASI16N
 • Stepping A1

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542320051

ข้อมูล PCN/MDDS

SRC4H

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์