เอฟพีจีเอ Cyclone® IV GX

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย Logic Element (LE) การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด ตัวเลือกของแพ็คเกจ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
เอฟพีจีเอ Cyclone® IV EP4CGX110 Launched 2009 109000 280 5.49 Mb F484, F672, F896
เอฟพีจีเอ Cyclone® IV EP4CGX15 Launched 2009 14000 0 540 Kb F169
เอฟพีจีเอ Cyclone® IV EP4CGX150 Launched 2009 150000 360 6.48 Mb F484, F672, F896
เอฟพีจีเอ Cyclone® IV EP4CGX22 Launched 2009 21000 40 756 Kb F169, F324
เอฟพีจีเอ Cyclone® IV EP4CGX30 Launched 2009 29000 80 1.08 Mb F169, F324, F484
เอฟพีจีเอ Cyclone® IV EP4CGX50 Launched 2009 50000 140 2.502 Mb F484, F672
เอฟพีจีเอ Cyclone® IV EP4CGX75 Launched 2009 74000 198 4.158 Mb F484, F672

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ ตัวเลือกแพคเกจ องค์ประกอบลอจิก และอื่นๆ อีกมากมาย