เอฟพีจีเอ Cyclone® IV EP4CGX110

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110CF23C8N

 • MM# 967069
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5XJ
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110CF23C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697541746453

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110CF23I7

 • MM# 967077
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5XS
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110CF23I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702412

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF31I7

 • MM# 967078
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5XT
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110DF31I7
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF27C8N

 • MM# 967328
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR64T
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110DF27C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698822745307

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF31C8N

 • MM# 967329
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR64U
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110DF31C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694971746110

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110CF23C7N

 • MM# 970233
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8J9
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110CF23C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702933745747

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF27I7

 • MM# 970234
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8JA
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110DF27I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694799

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF27C8

 • MM# 971175
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9DJ
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110DF27C8
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694613

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF31I7N

 • MM# 971176
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9DK
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110DF31I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692337744165

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110CF23I7N

 • MM# 971920
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAHH
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110CF23I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702905744702

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF27C7

 • MM# 971921
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAHJ
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110DF27C7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695470

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF27I7N

 • MM# 971922
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAHK
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110DF27I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692276745802

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF31C7N

 • MM# 971923
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAHL
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110DF31C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701209744760

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110CF23C8

 • MM# 972537
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAN0
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110CF23C8
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693474

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF27C7N

 • MM# 973212
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB5N
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110DF27C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692423744142

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF31C7

 • MM# 973213
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB5P
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110DF31C7
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110CF23C7

 • MM# 974435
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCH0
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110CF23C7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693113

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF31C8

 • MM# 974436
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCH1
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX110DF31C8
 • Stepping A1

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR64T

SR5XT

SR5XS

SR8JA

SRB5P

SRB5N

SR64U

SRAHL

SRAHK

SRAHJ

SRAN0

SRAHH

SR9DK

SR9DJ

SRCH1

SRCH0

SR5XJ

SR8J9

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า