เอฟพีจีเอ Cyclone® IV EP4CGX22

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22BF14C7N

 • MM# 967174
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR609
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22BF14C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693551

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22BF14C8

 • MM# 967175
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR60A
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22BF14C8
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693921

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22CF19C8

 • MM# 967177
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR60C
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22CF19C8
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 812093813821

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22CF19I7N

 • MM# 967178
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR60D
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22CF19I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702815745251

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22BF14C6N

 • MM# 970238
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8JE
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22BF14C6N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694357

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22BF14C7

 • MM# 970239
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8JF
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22BF14C7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701314

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22CF19C6N

 • MM# 970240
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8JG
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22CF19C6N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699013745052

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22CF19C7

 • MM# 970241
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8JH
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22CF19C7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 813821

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22CF19I7

 • MM# 970242
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8JJ
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22CF19I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 813821

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22BF14C6

 • MM# 971930
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAHT
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22BF14C6
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700110

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22BF14C8N

 • MM# 972682
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAS9
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22BF14C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692422744379

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22BF14I7

 • MM# 973215
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB5R
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22BF14I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693405

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22CF19C6

 • MM# 973216
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB5S
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22CF19C6
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22CF19C8N

 • MM# 973217
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB5T
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22CF19C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692074745617

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22BF14I7N

 • MM# 974439
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCH4
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22BF14I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695732

Cyclone® IV EP4CGX22 FPGA EP4CGX22CF19C7N

 • MM# 974440
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCH5
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CGX22CF19C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692568745594

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR8JH

SR8JG

SR8JF

SR8JE

SRCH5

SRCH4

SR8JJ

SRB5T

SR609

SRB5R

SRAHT

SR60D

SR60C

SR60A

SRAS9

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า