เอฟพีจีเอ Cyclone® V E

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
2011 25000 25 1.956 Mb 224 M383, U324, U484, F256, F484
2011 49000 66 3.383 Mb 224 M383, U324, U484, F256, F484
2011 77000 150 4.884 Mb 224 M383, U484, F484
2011 149500 156 7.696 Mb 480 M484, U484, F484, F672, F896
2011 301000 342 13.917 Mb 480 U484, F484, F672, F896

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ กราฟิกโปรเซสเซอร์ การทำลวดลายวงจร และ TDP