เอฟพีจีเอ Cyclone® V 5CEA4

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F17C8N

 • MM# 965674
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4RA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA4F17C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 694363745214

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F23C8N

 • MM# 965675
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4RB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA4F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699232744193

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4M13C6N

 • MM# 965679
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4RF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA4M13C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698515

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4U19I7

 • MM# 965680
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4RG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA4U19I7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702215

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F17A7N

 • MM# 965939
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4Z1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA4F17A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 695236744294

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F17C6N

 • MM# 965940
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4Z2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA4F17C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 697112745017

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4U15C8N

 • MM# 965941
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4Z3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA4U15C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 692271745178

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4U19A7N

 • MM# 965946
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4Z8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA4U19A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698085746526

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4U19C6N

 • MM# 965947
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4Z9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA4U19C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697267745671

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4U19C7N

 • MM# 965948
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4ZA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA4U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702159746133

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F17C7N

 • MM# 967845
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6KS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA4F17C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 698211744497

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4F23C6N

 • MM# 967850
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6KX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA4F23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698030745280

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4M13C7N

 • MM# 967851
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6KY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA4M13C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700434745884

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4U19C8N

 • MM# 967862
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6KZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA4U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 701325746328

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4U19I7N

 • MM# 967863
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6L0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA4U19I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 696500744461

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F23C7N

 • MM# 968184
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6V7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA4F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693959744272

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4F23C8N

 • MM# 968344
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6ZV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA4F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697499746114

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F17I7N

 • MM# 968884
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7FF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA4F17I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 691868745532

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4U15I7N

 • MM# 968886
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7FH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA4U15I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 702594745729

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4U15I7

 • MM# 968887
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7FG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA4U15I7
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 697440

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4F23C7N

 • MM# 968891
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7FN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA4F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 691926744826

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4M13I7N

 • MM# 968892
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7FP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA4M13I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 695700746108

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F17I7

 • MM# 970591
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8U6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA4F17I7
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 694915

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4M13C8N

 • MM# 970595
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8UA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA4M13C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692212746246

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4U15C6N

 • MM# 973733
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBM0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA4U15C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 697478

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4U15C7N

 • MM# 973734
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBM1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA4U15C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 698492744901

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4U19C7N

 • MM# 973735
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBM2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA4U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 701580744727

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4U19C8N

 • MM# 973736
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBM3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA4U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699250744756

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4F23I7N

 • MM# 973741
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBM8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA4F23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 694646744662

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR6ZV

SR7FH

SR8U6

SR7FG

SR7FF

SR6KZ

SR4RB

SR6KY

SR4RA

SR6KX

SR4RG

SR4RF

SR4Z9

SR4Z8

SR6KS

SR4ZA

SR6L0

SR6V7

SRBM1

SRBM0

SR8UA

SR7FP

SR7FN

SR4Z3

SRBM8

SR4Z2

SR4Z1

SRBM3

SRBM2

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า