เอฟพีจีเอ Cyclone® V 5CEA5

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEBA5U19C7N

 • MM# 965676
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4RC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA5U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698542

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5F23C6N

 • MM# 965681
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4RH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA5F23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699123744202

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5F23C8N

 • MM# 965949
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4ZB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA5F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702951

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5U19C6N

 • MM# 965950
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4ZC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA5U19C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693162

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5U19I7N

 • MM# 967864
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6L1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA5U19I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692819745564

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEBA5U19C8N

 • MM# 968185
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6V8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA5U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699297744882

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5F23C7N

 • MM# 968195
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6VJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA5F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692038744170

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5M13C6N

 • MM# 968196
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6VK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA5M13C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 691836

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5M13I7N

 • MM# 968197
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6VL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA5M13I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 702285744995

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEBA5F23C7N

 • MM# 968337
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6ZN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA5F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699393744408

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5M13C7N

 • MM# 968345
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6ZW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA5M13C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 695577

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5M13C8N

 • MM# 968893
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7FQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA5M13C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 699367744717

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5U19C7N

 • MM# 968894
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7FR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA5U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 701849745933

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5U19C8N

 • MM# 968895
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7FS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA5U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700748745662

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEBA5F23C8N

 • MM# 973737
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBM4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEBA5F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 696992745422

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5F23I7N

 • MM# 973742
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBM9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA5F23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702194744784

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5U19A7N

 • MM# 973743
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBMA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CEFA5U19A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700546744089

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SRBMA

SR6ZW

SR4ZC

SR4ZB

SR6L1

SR6V8

SR4RC

SR7FS

SR7FR

SR7FQ

SRBM9

SR6VL

SR6VK

SR4RH

SR6VJ

SR6ZN

SRBM4

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า