เอฟพีจีเอ Arria® V GX

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย Logic Element (LE) การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด ตัวเลือกของแพ็คเกจ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
เอฟพีจีเอ Arria® V 5AGXA1 Launched 2011 75000 240 8.463 Mb F672, F896
เอฟพีจีเอ Arria® V 5AGXA3 Launched 2011 156000 396 11.471 Mb F672, F896
เอฟพีจีเอ Arria® V 5AGXA5 Launched 2011 190000 600 12.973 Mb F672, F896, F1152
เอฟพีจีเอ Arria® V 5AGXA7 Launched 2011 242000 800 15.108 Mb F672, F896, F1152
เอฟพีจีเอ Arria® V 5AGXB1 Launched 2011 300000 920 16.952 Mb F896, F1152, F1517
เอฟพีจีเอ Arria® V 5AGXB3 Launched 2011 362000 1045 19.358 Mb F896, F1152, F1517
เอฟพีจีเอ Arria® V 5AGXB5 Launched 2011 420000 1092 23.072 Gb F1152, F1517
เอฟพีจีเอ Arria® V 5AGXB7 Launched 2011 504000 1156 27.046 Gb F1152, F1517

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ ตัวเลือกแพคเกจ องค์ประกอบลอจิก และอื่นๆ อีกมากมาย