เอฟพีจีเอ Arria® V 5AGXB3

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F35I5G

 • MM# 965650
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4QL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB3G4F35I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692078745048

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F35I3G

 • MM# 965908
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4Y4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB3H4F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693668

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F40C5G

 • MM# 965909
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4Y5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB3H4F40C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700932

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F35I5G

 • MM# 968292
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6YB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB3D4F35I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700404746561

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F35C4G

 • MM# 968300
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6YK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB3H4F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692201746264

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F40C5G

 • MM# 968315
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6Z0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB3G4F40C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697172

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F35I5G

 • MM# 970561
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8TA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB3H4F35I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694069745209

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F31I3G

 • MM# 999FZC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFK2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB3G4F31I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693244

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F31I5G

 • MM# 999FZD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFK3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB3G4F31I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691685

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F35C4G

 • MM# 999FZF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFK4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB3G4F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698391745489

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F35C5G

 • MM# 999FZH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFK5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB3G4F35C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697159

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F40C4G

 • MM# 999FZJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFK6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB3G4F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698994

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F40I5G

 • MM# 999FZK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFK7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB3G4F40I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701047

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G6F31C6G

 • MM# 999FZL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFK8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB3G6F31C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697197

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G6F35C6G

 • MM# 999FZM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFK9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB3G6F35C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691951

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G6F40C6G

 • MM# 999FZN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFKA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB3G6F40C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695090

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F31C4G

 • MM# 999G21
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFLZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB3D4F31C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692935

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F31C5G

 • MM# 999G22
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFM0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB3D4F31C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698465

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F31I5G

 • MM# 999G23
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFM1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB3D4F31I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701893746143

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F35C4G

 • MM# 999G24
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFM2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB3D4F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699465

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F35C5G

 • MM# 999G25
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFM3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB3D4F35C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702694

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F40C4G

 • MM# 999G26
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFM4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB3D4F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696270

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F40C5G

 • MM# 999G27
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFM5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB3D4F40C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698320

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D6F31C6G

 • MM# 999G29
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFM6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB3D6F31C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697722

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D6F35C6G

 • MM# 999G2A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFM7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB3D6F35C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692878

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D6F40C6G

 • MM# 999G2C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFM8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB3D6F40C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692681

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F35C5G

 • MM# 999G2W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFMM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB3H4F35C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696703

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F40C4G

 • MM# 999G2X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFMN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB3H4F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699582

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F40I3G

 • MM# 999G2Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFMP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB3H4F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696020

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H4F40I5G

 • MM# 999G30
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFMQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB3H4F40I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697785

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H6F35C6G

 • MM# 999G31
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFMR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB3H6F35C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699821

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXFB3H6F40C6G

 • MM# 999G33
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFMS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB3H6F40C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696887

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F31C4G

 • MM# 999G53
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFP8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB3G4F31C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701375744570

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F31C5G

 • MM# 999G54
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFP9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB3G4F31C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691866

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXBB3D4F40I5G

 • MM# 999G55
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFPA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB3D4F40I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697799

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F35I5N

 • MM# 967824
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6K5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB3G4F35I5N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694967

Arria® V 5AGXB3 FPGA 5AGXMB3G4F31I5

 • MM# 970569
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8TJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB3G4F31I5
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697931

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR4Y5

SR4Y4

SRFP9

SRFPA

SRFMM

SR8TA

SR8TJ

SRFP8

SRFMS

SRFMR

SRFMQ

SRFMP

SRFMN

SRFK9

SRFLZ

SRFK8

SRFK7

SRFK6

SRFM8

SRFK5

SRFM7

SR4QL

SRFK4

SRFM6

SRFKA

SR6K5

SR6YB

SRFK3

SRFM5

SRFK2

SRFM4

SR6Z0

SRFM3

SRFM2

SRFM1

SRFM0

SR6YK

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า