เอฟพีจีเอ Arria® V 5AGXB7

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7H4F35I3G

 • MM# 973709
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBLA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7H4F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702456

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7H4F35C5G

 • MM# 999FZP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFKB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7H4F35C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697438

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7H4F35I5G

 • MM# 999FZR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFKC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7H4F35I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702599

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7K4F40C5G

 • MM# 999FZT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFKD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7K4F40C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701903

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXBB7D4F35C4G

 • MM# 999X9K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRH9W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB7D4F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700620

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXBB7D4F35C5G

 • MM# 999X9L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRH9X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB7D4F35C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701591

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXBB7D4F35I5G

 • MM# 999X9M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRH9Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB7D4F35I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695579

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXBB7D4F40C4G

 • MM# 999X9N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRH9Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB7D4F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693255

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXBB7D4F40C5G

 • MM# 999X9P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHA0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB7D4F40C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701330

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXBB7D4F40I5G

 • MM# 999X9R
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHA1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB7D4F40I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696643

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXBB7D6F35C6G

 • MM# 999X9T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHA2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB7D6F35C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700523

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXBB7D6F40C6G

 • MM# 999X9V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHA3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB7D6F40C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692122

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7H4F35C4G

 • MM# 999XA6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHAC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7H4F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702140

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7H6F35C6G

 • MM# 999XA8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHAD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7H6F35C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701566

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7K4F40C4G

 • MM# 999XA9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHAE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7K4F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700636

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7K4F40I3G

 • MM# 999XAA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHAF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7K4F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699332

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7K4F40I5G

 • MM# 999XAC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHAG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7K4F40I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692513

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7K6F40C6G

 • MM# 999XAD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHAH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7K6F40C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702541

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G4F35C4G

 • MM# 999XAP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHAR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G4F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698185

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G4F35C5G

 • MM# 999XAR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHAS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G4F35C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695027

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G4F35I5G

 • MM# 999XAT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHAT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G4F35I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698407

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G4F40C4G

 • MM# 999XAV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHAU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G4F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693327

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G4F40C5G

 • MM# 999XAW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHAV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G4F40C5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694874

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G4F40I5G

 • MM# 999XAX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHAW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G4F40I5G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693807

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G6F35C6G

 • MM# 999XH7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHE4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G6F35C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700453

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G6F40C6G

 • MM# 999XH8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHE5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G6F40C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696894

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXBB7D4F40C4N

 • MM# 965633
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4Q3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB7D4F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696961

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXBB7D6F40C6N

 • MM# 965634
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4Q4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB7D6F40C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698379

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXBB7D6F35C6N

 • MM# 965902
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4XY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB7D6F35C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696111

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7H4F35I3

 • MM# 965914
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4YA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7H4F35I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697700

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7H4F35I5N

 • MM# 965915
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4YB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7H4F35I5N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696626

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7K4F40C5N

 • MM# 965917
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4YD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7K4F40C5N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693270

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7K4F40I5N

 • MM# 965918
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4YE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7K4F40I5N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694394

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G4F40C5N

 • MM# 965927
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4YP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G4F40C5N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697474

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7H4F35C4N

 • MM# 967807
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6JN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7H4F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698991

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7H4F35I3N

 • MM# 967808
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6JP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7H4F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693035

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7K4F40C4N

 • MM# 967809
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6JQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7K4F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698020

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXBB7D4F35C5N

 • MM# 968129
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6TL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB7D4F35C5N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698116

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXBB7D4F40C5N

 • MM# 968130
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6TM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB7D4F40C5N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696434

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7H4F35I5

 • MM# 968138
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6TV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7H4F35I5
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695497

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7K4F40I3N

 • MM# 968139
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6TW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7K4F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702083

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G4F35I5N

 • MM# 968163
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6UL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G4F35I5N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699237

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G4F40I5

 • MM# 968164
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6UM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G4F40I5
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702749

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G6F40C6N

 • MM# 968165
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6UN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G6F40C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697349

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXBB7D4F35I5N

 • MM# 968294
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6YD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB7D4F35I5N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696870

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7K4F40I5

 • MM# 968302
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6YM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7K4F40I5
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697575

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G4F40I5N

 • MM# 968319
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6Z4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G4F40I5N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702736

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXBB7D4F40I5N

 • MM# 968844
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7E8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXBB7D4F40I5N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701108

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G6F35C6N

 • MM# 968862
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7ES
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G6F35C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693133

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G4F35C4N

 • MM# 970572
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8TM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G4F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696318

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXMB7G4F40C4N

 • MM# 970573
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8TN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXMB7G4F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693157

Arria® V 5AGXB7 FPGA 5AGXFB7H6F35C6N

 • MM# 973710
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBLB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5AGXFB7H6F35C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701012

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SRHAH

SRHAW

SR6JQ

SRHAV

SR6JP

SRHAU

SRHAT

SR6JN

SRHAS

SRHAR

SRHAG

SRHAF

SRHAE

SRHAD

SRHAC

SR6Z4

SR6UN

SRHA3

SRHA2

SRHA1

SRHE5

SRHA0

SRHE4

SR6YD

SR4YE

SR4YD

SR6UM

SR6UL

SR4YP

SR6YM

SR4Q3

SR4XY

SR8TN

SR8TM

SR6TM

SR4YB

SR4YA

SR6TW

SR6TV

SRBLB

SR4Q4

SRBLA

SR7ES

SRFKD

SR6TL

SRFKC

SRFKB

SRH9W

SR7E8

SRH9Z

SRH9Y

SRH9X

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า