เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 GX

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
2019 10200000 3456 308 Mb 2304 F4938
2013 1325000 2592 114 Mb 688 F1760
2013 1624000 3145 122 Mb 704 F1760, F2397
2013 2005000 3744 138 Mb 704 F1760, F2397
2013 2422000 5011 208 Mb 1160 F1760, F2397, F2912
2013 2753000 5760 244 Mb 1160 F1760, F2397, F2912
2013 841000 2016 72 Mb 688 F1760