เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 GX 2800

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E1VG

 • MM# 956105
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E2LG

 • MM# 956106
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BR
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E2VG

 • MM# 956107
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BS
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E3VG

 • MM# 956108
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BT
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50E3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E3XG

 • MM# 956109
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BU
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50E3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I1VG

 • MM# 956110
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BV
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I2LG

 • MM# 956111
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BW
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I2VG

 • MM# 956112
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BX
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3VG

 • MM# 956113
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BY
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3XG

 • MM# 956114
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E1VG

 • MM# 956145
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CW
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E2LG

 • MM# 956146
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CX
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E2VG

 • MM# 956149
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CY
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E3VG

 • MM# 956151
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E3XG

 • MM# 956152
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3D0
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I1VG

 • MM# 956153
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3D1
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2LG

 • MM# 956154
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3D2
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2VG

 • MM# 956155
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3D3
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3VG

 • MM# 956156
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3D4
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3XG

 • MM# 956157
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3D5
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E1VG

 • MM# 960424
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3NR
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E2LG

 • MM# 960426
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3NS
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E2VG

 • MM# 960427
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3NT
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I1VG

 • MM# 960428
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3NU
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I2LG

 • MM# 960429
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3NV
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I2VG

 • MM# 960430
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3NW
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E1VG

 • MM# 960476
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PF
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E2LG

 • MM# 960477
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PG
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E2VG

 • MM# 960478
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PH
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I1VG

 • MM# 960479
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I2LG

 • MM# 960484
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PK
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I2VG

 • MM# 960485
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PL
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I1VP

 • MM# 962864
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3VM
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I1VP
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707964

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2LP

 • MM# 962865
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3VN
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I2LP
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707964

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3VP

 • MM# 962878
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3VS
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I3VP
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706975

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I2WG

 • MM# 975746
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCUN
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50I2WG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E1VGC2

 • MM# 980741
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD26
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43E1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E2LGC2

 • MM# 980742
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD27
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43E2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E2VGC2

 • MM# 980743
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD28
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43E2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I1VGC2

 • MM# 980747
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD29
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43I1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I2LGC2

 • MM# 980748
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2A
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43I2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I2VGC2

 • MM# 980749
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2B
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43I2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E1VGC2

 • MM# 980751
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2D
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E2LGC2

 • MM# 980754
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2E
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E2VGC2

 • MM# 980755
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2F
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E3VGC2

 • MM# 980756
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2G
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E3VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E3XGC2

 • MM# 980757
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2H
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E3XGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I1VGC2

 • MM# 980758
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2J
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2LGC2

 • MM# 980762
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2K
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2VGC2

 • MM# 980763
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2L
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3VGC2

 • MM# 980764
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2M
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I3VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3XGC2

 • MM# 980766
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2P
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I3XGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E1VGC2

 • MM# 980767
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50E1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E2LGC2

 • MM# 980768
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2R
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50E2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E2VGC2

 • MM# 980769
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2S
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50E2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I1VGC2

 • MM# 980770
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2T
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50I1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I2LGC2

 • MM# 980771
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2U
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50I2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I2VGC2

 • MM# 980772
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2V
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50I2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E2LGC2

 • MM# 980774
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2X
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50E2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E2VGC2

 • MM# 980775
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50E2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E3VGC2

 • MM# 980776
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD2Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50E3VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E3XGC2

 • MM# 980788
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD30
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50E3XGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I1VGC2

 • MM# 980790
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD31
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I2LGC2

 • MM# 980791
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD32
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I2VGC2

 • MM# 980792
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD33
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3VGC2

 • MM# 980801
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD34
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I3VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3XGC2

 • MM# 980805
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD36
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I3XGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55E1VG

 • MM# 980994
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD4E
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH1F55E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55E2LG

 • MM# 980995
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD4F
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH1F55E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55E2VG

 • MM# 980996
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD4G
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH1F55E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55I1VG

 • MM# 980997
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD4H
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH1F55I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55I2LG

 • MM# 980998
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD4J
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH1F55I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55I2VG

 • MM# 980999
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD4K
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH1F55I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43E1VG

 • MM# 981120
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6A
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43E2LG

 • MM# 981121
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6B
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43E2VG

 • MM# 981122
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6C
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I1VG

 • MM# 981123
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6D
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I2LG

 • MM# 981124
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6E
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I2VG

 • MM# 981125
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6F
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43E1VG

 • MM# 981126
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6G
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN2F43E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43E2LG

 • MM# 981127
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6H
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN2F43E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43E2VG

 • MM# 981128
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6J
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN2F43E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43I1VG

 • MM# 981129
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6K
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN2F43I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43I2LG

 • MM# 981130
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6L
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN2F43I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43I2VG

 • MM# 981131
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6M
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN2F43I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43E1VG

 • MM# 981132
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6N
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43E2LG

 • MM# 981133
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6P
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43E2VG

 • MM# 981134
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43E3VG

 • MM# 981135
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6R
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43E3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I1VG

 • MM# 981136
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6S
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I2LG

 • MM# 981137
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6T
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I2VG

 • MM# 981138
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6U
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I3VG

 • MM# 981139
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6V
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43I3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50E1VG

 • MM# 981140
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6W
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU1F50E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50E2LG

 • MM# 981141
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6X
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU1F50E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50E2VG

 • MM# 981142
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU1F50E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I1VG

 • MM# 981143
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD6Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU1F50I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I2LG

 • MM# 981144
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD70
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU1F50I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I2VG

 • MM# 981145
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD71
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU1F50I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50E1VG

 • MM# 981146
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD72
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU2F50E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50E2LG

 • MM# 981147
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD73
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU2F50E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50E2VG

 • MM# 981148
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD74
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU2F50E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50I1VG

 • MM# 981149
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD75
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU2F50I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50I2LG

 • MM# 981150
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD76
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU2F50I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50I2VG

 • MM# 981151
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD77
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU2F50I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50E1VG

 • MM# 981152
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD78
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50E2LG

 • MM# 981153
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD79
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50E2VG

 • MM# 981154
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD7A
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50E3VG

 • MM# 981155
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD7B
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50E3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I1VG

 • MM# 981156
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD7C
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I2LG

 • MM# 981157
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD7D
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I2VG

 • MM# 981158
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD7E
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I3VG

 • MM# 981159
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD7F
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50I3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43E3XG

 • MM# 981354
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDCC
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43E3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I3XG

 • MM# 981355
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDCD
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43I3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50E3XG

 • MM# 981356
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDCE
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50E3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I3XG

 • MM# 981357
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDCF
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50I3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E1VG

 • MM# 981400
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDDN
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH2F55E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E2LG

 • MM# 981401
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDDP
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH2F55E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E2VG

 • MM# 981402
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDDQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH2F55E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55I1VG

 • MM# 981403
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDDR
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH2F55I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55I2LG

 • MM# 981404
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDDS
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH2F55I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55I2VG

 • MM# 981405
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDDT
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH2F55I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55E1VG

 • MM# 981406
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDDU
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH3F55E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55E2LG

 • MM# 981407
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDDV
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH3F55E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55E2VG

 • MM# 981408
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDDW
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH3F55E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55E3VG

 • MM# 981409
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDDX
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH3F55E3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55E3XG

 • MM# 981410
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDDY
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH3F55E3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55I1VG

 • MM# 981411
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDDZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH3F55I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55I2LG

 • MM# 981412
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDE0
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH3F55I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55I2VG

 • MM# 981413
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDE1
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH3F55I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55I3VG

 • MM# 981414
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDE2
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH3F55I3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55I3XG

 • MM# 981415
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDE3
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH3F55I3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I2WG

 • MM# 981420
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRDE8
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50I2WG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3YG

 • MM# 984418
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRES0
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I3YG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E1VGC2

 • MM# 986651
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF0B
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50E1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E2VGAS

 • MM# 999A37
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF5M
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH2F55E2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43E2VGAS

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43E2LGAS

 • MM# 999A39
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF5P
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN2F43E2LGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 799195799287800459801340805357809497809826

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43E2VGAS

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50E2VGAS

 • MM# 999A3C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF5R
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU1F50E2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I1VGAS

 • MM# 999A3D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF5S
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU1F50I1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I2VGAS

 • MM# 999A3F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF5T
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU1F50I2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E1VGAS

 • MM# 999A3M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF5Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 799287800035800459801340809497809826

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E2LGAS

 • MM# 999A3N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF5Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E2LGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 799287800459801340809497809826

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2LGAS

 • MM# 999A3P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF60
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I2LGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 799287800459801340809497809826

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2VGAS

 • MM# 999A3R
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF61
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 799287800035800459801340809497809826

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3VGAS

 • MM# 999A3T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF62
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I3VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 799287800035800459801340809497809826

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3XGAS

 • MM# 999A3V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF63
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I3XGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 799287800459801340809497809826

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I2LGAS

 • MM# 999A3W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF64
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50I2LGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E3VGAS

 • MM# 999A3X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF65
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50E3VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I2VGAS

 • MM# 999A3Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF66
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3XGAS

 • MM# 999A40
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF67
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I3XGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3XPAS

 • MM# 999A41
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF68
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I3XPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55E2LGAS

 • MM# 999G5M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFTL
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH1F55E2LGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E1VGAS

 • MM# 999G5N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFTM
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH2F55E1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43E1VGAS

 • MM# 999G5P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFTN
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43E1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035800459

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I1VGAS

 • MM# 999G5R
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFTP
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43I1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035800459

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I2LGAS

 • MM# 999G5V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFTQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43I2LGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800459

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43I1VGAS

 • MM# 999G5Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFTR
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN2F43I1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035800459

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43E3VGAS

 • MM# 999G60
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFTS
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43E3VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035800459

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I1VGAS

 • MM# 999G61
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFTT
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43I1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035800459

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50E2VGAS

 • MM# 999G62
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFTU
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU2F50E2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50E2VGAS

 • MM# 999G63
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFTV
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50E2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E2VGAS

 • MM# 999G6M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUB
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43E2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I1VGAS

 • MM# 999G6N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUC
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43I1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E3VGAS

 • MM# 999G6P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUD
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E3VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I1VGAS

 • MM# 999G6R
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUE
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E2VGAS

 • MM# 999GAT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFUQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50E2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50E1VGAS

 • MM# 999K4V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGL7
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU2F50E1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I1VPAS

 • MM# 999MW8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGU0
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43I1VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I2LPAS

 • MM# 999MW9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGU1
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43I2LPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I2VPAS

 • MM# 999MWA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGU2
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43I2VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43I1VPAS

 • MM# 999MWC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGU3
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN2F43I1VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43I2VPAS

 • MM# 999MWK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGU4
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN2F43I2VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I1VPAS

 • MM# 999MWL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGU5
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43I1VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I2LPAS

 • MM# 999MWM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGU6
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43I2LPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I2VPAS

 • MM# 999MWN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGU7
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43I2VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I3VPAS

 • MM# 999MWP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGU8
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43I3VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I1VPAS

 • MM# 999MXN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUK
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU1F50I1VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I2LPAS

 • MM# 999MXP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUL
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU1F50I2LPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I2VPAS

 • MM# 999MXR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUM
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU1F50I2VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50I1VPAS

 • MM# 999MXT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUN
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU2F50I1VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50I2LPAS

 • MM# 999MXV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUP
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU2F50I2LPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50I2VPAS

 • MM# 999MXW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU2F50I2VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I2LPAS

 • MM# 999MXX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUR
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50I2LPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I2VPAS

 • MM# 999MZ0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUS
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50I2VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I3VPAS

 • MM# 999MZ1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGUT
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50I3VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43I2LPAS

 • MM# 999MZL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGV5
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN2F43I2LPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I1VPAS

 • MM# 999MZM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRGV6
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50I1VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I2LGBK

 • MM# 99A7F1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK97
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43I2LGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I1VGBK

 • MM# 99A7F2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK98
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43I1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43E1VGBK

 • MM# 99A7F3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK99
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43E1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43E2VGBK

 • MM# 99A7F4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9A
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN1F43E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43E2LGBK

 • MM# 99A7FF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9H
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN2F43E2LGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43E2VGBK

 • MM# 99A7FG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9J
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN2F43E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43E3VGBK

 • MM# 99A7FH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9K
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43E3VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I1VGBK

 • MM# 99A7FR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9L
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HN3F43I1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50E2VGBK

 • MM# 99A7G5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9R
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU1F50E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I1VGBK

 • MM# 99A7G6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9S
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU1F50I1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I2VGBK

 • MM# 99A7G7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9T
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU1F50I2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50E2VGBK

 • MM# 99A7G8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9U
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU2F50E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50E2VGBK

 • MM# 99A7G9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9V
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HU3F50E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E2LGBK

 • MM# 99A7GZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKA4
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E2LGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E3VGBK

 • MM# 99A7H1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKA5
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E3VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I1VGBK

 • MM# 99A7H2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKA6
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2LGBK

 • MM# 99A7H3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKA7
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I2LGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2VGBK

 • MM# 99A7H4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKA8
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3XGBK

 • MM# 99A7H5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKA9
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I3XGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E2VGBK

 • MM# 99A7H8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAC
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH2F55E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E2VGBK

 • MM# 99A7H9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAD
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I2LGBK

 • MM# 99A7HA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAE
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU2F50I2LGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E3VGBK

 • MM# 99A7HC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAF
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50E3VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I2VGBK

 • MM# 99A7HD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAG
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3XGBK

 • MM# 99A7HF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAH
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LU3F50I3XGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E2VGBK

 • MM# 99A7HW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAR
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I1VGBK

 • MM# 99A7HX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAS
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43I1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E1VGBK

 • MM# 99A7HZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAT
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43E1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55E2LGBK

 • MM# 99A7J0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAU
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH1F55E2LGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E1VGBK

 • MM# 99A7J1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAV
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH2F55E1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3VGBK

 • MM# 99A7K0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKAX
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN3F43I3VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I2LGNE

 • MM# 99AKX4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL0V
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43I2LGNE
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E2VGNE

 • MM# 99AKX7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL0Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43E2VGNE
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E2VGNS

 • MM# 99AL0D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL22
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280HH2F55E2VGNS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I2LGNA

 • MM# 99AL0F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRL23
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG280LN2F43I2LGNA
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR3PL

SRF5M

SRFUQ

SR3PK

SR3PJ

SR3PH

SR3PG

SR3PF

SRFUE

SRFUD

SRFUC

SRFUB

SRFTT

SRFTS

SRFTR

SRFTQ

SRES0

SRFTP

SRFTN

SRFTM

SRFTV

SRFTU

SRD2T

SRDCE

SRD2S

SRD34

SRDCD

SRD2R

SRD33

SRDCC

SRD2Q

SRD32

SRD2P

SRD31

SRD30

SRD2M

SRD2Z

SRD2Y

SRD2X

SRD2V

SRD2U

SRD36

SRDCF

SRD2D

SRD2B

SRD2A

SRD2L

SRD2K

SRD2J

SRD2H

SRD2G

SRD2F

SRD2E

SRF66

SRF5T

SRF65

SRF5S

SRF64

SRF5R

SRF63

SRF5Q

SRF62

SRF5P

SRF61

SRF60

SRF5N

SRD29

SRF5Z

SRD28

SRF5Y

SRD27

SRD26

SRF68

SRF67

SRF0B

SRK9U

SRK9V

SRK9R

SRK9S

SRK9T

SRFTL

SR3NW

SR3NV

SR3NU

SR3NT

SR3NS

SR3NR

SRGUT

SRGUS

SRGUQ

SRGUN

SRGUM

SRGV6

SRGUL

SRGUK

SRGU4

SRGU3

SRGU2

SRGU0

SRGU8

SRGU7

SRGU5

SRK9J

SRK9K

SRK9L

SRK9A

SRK98

SRK99

SRGL7

SR3D5

SR3D4

SR3D3

SR3D2

SR3D1

SR3D0

SR3CZ

SR3CY

SR3CX

SR3CW

SRD4F

SRDDV

SRD4E

SRDDU

SRDDT

SRDDS

SRDDR

SRDE3

SRDDQ

SRDE2

SRDDP

SRDE1

SRDE0

SRD4K

SRD4J

SRDDZ

SRDDY

SRD4H

SRDDX

SRD4G

SRDDW

SRDE8

SR3BU

SR3BT

SR3BS

SR3BR

SR3BQ

SRDDN

SR3BZ

SR3BY

SR3BX

SR3BW

SR3BV

SRD7F

SRD7E

SRD7D

SR3VS

SRD7C

SRD7B

SRD6X

SRD79

SRD6W

SRD78

SRD6V

SRD77

SRD6U

SRD76

SRD6T

SRD75

SRD6S

SRD74

SRD6R

SRD73

SRD6Q

SRD72

SRD7A

SR3VN

SR3VM

SRD6Z

SRD6Y

SRD6H

SRD6G

SRD6F

SRD6E

SRD6D

SRD6C

SRD6B

SRD6A

SRD6P

SRD71

SRD70

SRCUN

SRD6N

SRD6M

SRD6L

SRD6K

SRD6J

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ไฮเปอร์-รีจิสเตอร์

Hyper-Register เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) เพิ่มเติมในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ ที่ทำให้ได้การตั้งเวลาใหม่และการสร้างไปป์ไลน์ของการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายเพื่อให้ได้ความถี่นาฬิกาที่สูงกว่าในโครงสร้างเอฟพีจีเอ

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า