เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 GX 2500

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50E1VG

 • MM# 956064
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BE
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU3F50E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50E2LG

 • MM# 956065
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BF
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU3F50E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50E2VG

 • MM# 956066
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BG
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU3F50E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50E3VG

 • MM# 956067
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BH
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU3F50E3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50E3XG

 • MM# 956068
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU3F50E3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50I1VG

 • MM# 956069
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BK
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU3F50I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50I2LG

 • MM# 956070
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BL
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU3F50I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50I2VG

 • MM# 956071
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BM
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU3F50I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50I3VG

 • MM# 956072
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BN
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU3F50I3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50I3XG

 • MM# 956075
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3BP
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU3F50I3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43E1VG

 • MM# 956135
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CL
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN3F43E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43E2LG

 • MM# 956136
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CM
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN3F43E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43E2VG

 • MM# 956137
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CN
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN3F43E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43E3VG

 • MM# 956138
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CP
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN3F43E3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43E3XG

 • MM# 956139
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN3F43E3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43I1VG

 • MM# 956140
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CR
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN3F43I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43I2LG

 • MM# 956141
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CS
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN3F43I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43I2VG

 • MM# 956142
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CT
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN3F43I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43I3VG

 • MM# 956143
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CU
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN3F43I3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43I3XG

 • MM# 956144
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3CV
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN3F43I3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU2F50E1VG

 • MM# 960406
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3NK
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU2F50E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU2F50E2LG

 • MM# 960417
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3NL
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU2F50E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU2F50E2VG

 • MM# 960419
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3NM
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU2F50E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU2F50I1VG

 • MM# 960421
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3NN
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU2F50I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU2F50I2LG

 • MM# 960422
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3NP
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU2F50I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU2F50I2VG

 • MM# 960423
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3NQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU2F50I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • MDDS Content ID 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN2F43E1VG

 • MM# 960461
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3P9
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN2F43E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN2F43E2LG

 • MM# 960470
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PA
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN2F43E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN2F43E2VG

 • MM# 960471
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PB
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN2F43E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN2F43I1VG

 • MM# 960473
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PC
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN2F43I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN2F43I2LG

 • MM# 960474
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PD
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN2F43I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN2F43I2VG

 • MM# 960475
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR3PE
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LN2F43I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN1F43E1VG

 • MM# 980899
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD38
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN1F43E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN1F43E2LG

 • MM# 980900
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD39
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN1F43E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN1F43E2VG

 • MM# 980901
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3A
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN1F43E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN1F43I1VG

 • MM# 980905
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3B
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN1F43I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN1F43I2LG

 • MM# 980916
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3C
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN1F43I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN1F43I2VG

 • MM# 980927
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3D
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN1F43I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43E1VG

 • MM# 980931
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3E
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN2F43E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43E2LG

 • MM# 980939
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3F
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN2F43E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43E2VG

 • MM# 980947
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3G
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN2F43E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43I1VG

 • MM# 980955
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3H
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN2F43I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43I2LG

 • MM# 980956
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3J
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN2F43I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43I2VG

 • MM# 980963
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3K
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN2F43I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43E1VG

 • MM# 980965
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3L
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN3F43E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43E2LG

 • MM# 980966
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3M
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN3F43E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43E2VG

 • MM# 980967
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3N
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN3F43E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43E3VG

 • MM# 980969
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3P
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN3F43E3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43I1VG

 • MM# 980970
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN3F43I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43I2LG

 • MM# 980971
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3R
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN3F43I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43I2VG

 • MM# 980972
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3S
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN3F43I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43I3VG

 • MM# 980973
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3T
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN3F43I3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU1F50E1VG

 • MM# 980974
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3U
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU1F50E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU1F50E2LG

 • MM# 980975
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3V
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU1F50E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU1F50E2VG

 • MM# 980976
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3W
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU1F50E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU1F50I1VG

 • MM# 980977
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3X
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU1F50I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU1F50I2LG

 • MM# 980978
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU1F50I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU1F50I2VG

 • MM# 980979
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD3Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU1F50I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50E1VG

 • MM# 980980
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD40
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU2F50E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50E2LG

 • MM# 980981
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD41
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU2F50E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50E2VG

 • MM# 980982
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD42
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU2F50E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50I1VG

 • MM# 980983
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD43
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU2F50I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50I2LG

 • MM# 980984
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD44
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU2F50I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50I2VG

 • MM# 980985
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD45
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU2F50I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50E1VG

 • MM# 980986
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD46
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU3F50E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50E2LG

 • MM# 980987
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD47
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU3F50E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50E2VG

 • MM# 980988
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD48
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU3F50E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50E3VG

 • MM# 980989
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD49
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU3F50E3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50I1VG

 • MM# 980990
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD4A
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU3F50I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50I2LG

 • MM# 980991
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD4B
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU3F50I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50I2VG

 • MM# 980992
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD4C
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU3F50I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50I3VG

 • MM# 980993
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD4D
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU3F50I3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH1F55E1VG

 • MM# 981075
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5J
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH1F55E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH1F55E2LG

 • MM# 981076
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5K
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH1F55E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH1F55E2VG

 • MM# 981077
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5L
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH1F55E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH1F55I1VG

 • MM# 981078
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5M
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH1F55I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH1F55I2LG

 • MM# 981079
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5N
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH1F55I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH1F55I2VG

 • MM# 981080
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5P
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH1F55I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH2F55E1VG

 • MM# 981081
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH2F55E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH2F55E2LG

 • MM# 981082
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5R
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH2F55E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH2F55E2VG

 • MM# 981083
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5S
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH2F55E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH2F55I1VG

 • MM# 981084
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5T
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH2F55I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH2F55I2LG

 • MM# 981085
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5U
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH2F55I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH2F55I2VG

 • MM# 981086
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5V
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH2F55I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55E1VG

 • MM# 981087
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5W
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH3F55E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55E2LG

 • MM# 981088
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5X
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH3F55E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55E2VG

 • MM# 981089
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH3F55E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55E3VG

 • MM# 981090
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD5Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH3F55E3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55I1VG

 • MM# 981091
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD60
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH3F55I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55I2LG

 • MM# 981092
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD61
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH3F55I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55I2VG

 • MM# 981093
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD62
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH3F55I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55I3VG

 • MM# 981095
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD63
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH3F55I3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55E3XG

 • MM# 981096
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD64
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH3F55E3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55I3XG

 • MM# 981097
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD65
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HH3F55I3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43E3XG

 • MM# 981098
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD66
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN3F43E3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43I3XG

 • MM# 981099
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD67
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN3F43I3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50E3XG

 • MM# 981100
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD68
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU3F50E3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50I3XG

 • MM# 981101
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRD69
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU3F50I3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50E3YG

 • MM# 984413
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRERV
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250LU3F50E3YG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43I2VGAS

 • MM# 999A35
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF5K
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN2F43I2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43E3VGAS

 • MM# 999A36
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRF5L
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN3F43E3VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • MDDS Content ID 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50E1VGAS

 • MM# 999G5L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRFTK
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU2F50E1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43E3VGBK

 • MM# 99A7F5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9B
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN3F43E3VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43I2VGBK

 • MM# 99A7F7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9C
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HN2F43I2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50E1VGBK

 • MM# 99A7G4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK9Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 1SG250HU2F50E1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SRF5L

SRF5K

SR3PC

SR3PB

SR3PA

SR3PE

SR3PD

SR3P9

SRERV

SR3BE

SRD3E

SRD3D

SRD3C

SRD3B

SRD3A

SR3BM

SRD3M

SR3BL

SRD3L

SR3BK

SRD3K

SR3BJ

SRD3J

SR3BH

SRD3H

SRK9B

SR3BG

SRD3G

SRK9C

SR3BF

SRD3F

SRD39

SRD38

SRD60

SRD5N

SRD5M

SRD5L

SRD5K

SRD5J

SR3CV

SR3CU

SR3CT

SR3CS

SR3CR

SR3CQ

SR3CP

SRD4D

SRD4C

SRD4B

SRD4A

SR3CN

SR3CM

SR3CL

SRD3U

SRD46

SRD3T

SRD45

SRD3S

SRD44

SRD3R

SRD43

SRD3Q

SRD42

SR3BP

SRD3P

SRD41

SRD40

SR3BN

SRD3N

SRD3Z

SRD3Y

SRK9Q

SRD3X

SRD49

SRD3W

SRD48

SRD3V

SRD47

SR3NQ

SR3NP

SR3NN

SR3NM

SR3NL

SR3NK

SRFTK

SRD5W

SRD68

SRD5V

SRD67

SRD5U

SRD66

SRD5T

SRD65

SRD5S

SRD64

SRD5R

SRD63

SRD5Q

SRD62

SRD5P

SRD61

SRD5Z

SRD5Y

SRD5X

SRD69

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ไฮเปอร์-รีจิสเตอร์

Hyper-Register เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) เพิ่มเติมในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ ที่ทำให้ได้การตั้งเวลาใหม่และการสร้างไปป์ไลน์ของการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายเพื่อให้ได้ความถี่นาฬิกาที่สูงกว่าในโครงสร้างเอฟพีจีเอ

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า