ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8358
(แคช 48M, 2.60 GHz)
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352Y
(แคช 48M, 2.20 GHz)
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338
(แคช 48M, 2.00 GHz)
Launched Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6330N
(แคช 42M, 2.20 GHz)
Launched Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8380
(แคช 60M, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8260Y
(แคช 35.75M, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8368Q
(แคช 57M, 2.60 GHz)
Launched Q2'21 38 3.70 GHz 2.60 GHz 57 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352S
(แคช 48M, 2.20 GHz)
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8358P
(แคช 48M, 2.60 GHz)
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352V
(แคช 54M, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8368
(แคช 57M, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6348
(แคช 42M, 2.60 GHz)
Launched Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6346
(แคช 36M, 3.10 GHz)
Launched Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6330
(แคช 42M, 2.00 GHz)
Launched Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8360Y
(แคช 54M, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6354
(แคช 39M, 3.00 GHz)
Launched Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6314U
(แคช 48M, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.30 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338N
(แคช 48M, 2.20 GHz)
Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4314
(แคช 24M, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 4316
(แคช 30M, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318Y
(แคช 36M, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5317
(แคช 18M, 3.00 GHz)
Launched Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6334
(แคช 18M, 3.60 GHz)
Launched Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6326
(แคช 24M, 2.90 GHz)
Launched Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 4309Y
(แคช 12M, 2.80 GHz)
Launched Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6342
(แคช 36M, 2.80 GHz)
Launched Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4310
(แคช 18M, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338T
(แคช 36M, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318S
(แคช 36M, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6336Y
(แคช 36M, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318N
(แคช 36M, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6312U
(แคช 36M, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4310T
(แคช 15M, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5320T
(แคช 30M, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338N
(แคช 39M, 2.20 GHz)
Launched Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5315Y
(แคช 12M, 3.20 GHz)
Launched Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352M
(แคช 48M, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8362
(แคช 48M, 2.80 GHz)
Launched Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB
Intel® Xeon® W-3365 Processor
(48M Cache, up to 4.00 GHz)
Launched Q3'21 32 4.00 GHz 2.70 GHz 48 MB
Intel® Xeon® W-3335 Processor
(24M Cache, up to 4.00 GHz)
Launched Q3'21 16 4.00 GHz 3.40 GHz 24 MB
Intel® Xeon® W-3345 Processor
(36M Cache, up to 4.00 GHz)
Launched Q3'21 24 4.00 GHz 3.00 GHz 36 MB
Intel® Xeon® W-3375 Processor
(57M Cache, up to 4.00 GHz)
Launched Q3'21 38 4.00 GHz 2.50 GHz 57 MB
Intel® Xeon® W-3323 Processor
(21M Cache, up to 3.90 GHz)
Launched Q3'21 12 3.90 GHz 3.50 GHz 21 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1068NG7
(แคช 8M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q2'20 4 4.10 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1065G7
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1060G7
(แคช 8M, สูงสุด 3.80 GHz)
Launched Q3'19 4 3.80 GHz 1.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1035G4
(แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz)
Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1035G7
(แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz)
Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1038NG7
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Launched Q2'20 4 3.80 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1035G1
(แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz)
Launched Q3'19 4 3.60 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1030G7
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q3'19 4 3.50 GHz 800 MHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1030G4
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q3'19 4 3.50 GHz 700 MHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1005G1
(แคช 4M, สูงสุด 3.40 GHz)
Launched Q3'19 2 3.40 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1000G1
(แคช 4M, สูงสุด 3.20 GHz)
Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1000G4
(แคช 4M, สูงสุด 3.20 GHz)
Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® Pentium® Processor 6805
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q4'20 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย