ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Launched Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB
Launched Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB
Launched Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
Launched Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB
Launched Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Launched Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB
Launched Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB
Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.30 GHz 48 MB
Launched Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
Launched Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB
Launched Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB
Launched Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB
Launched Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB
Launched Q2'21 38 3.70 GHz 2.60 GHz 57 MB
Launched Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Launched Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB
Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB
Launched Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB
Launched Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB
Launched Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB
Launched Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB
Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Launched Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB
Launched Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB
Launched Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB
Launched Q3'21 24 4.00 GHz 3.00 GHz 36 MB
Launched Q3'21 16 4.00 GHz 3.40 GHz 24 MB
Launched Q3'21 32 4.00 GHz 2.70 GHz 48 MB
Launched Q3'21 38 4.00 GHz 2.50 GHz 57 MB
Launched Q3'21 12 3.90 GHz 3.50 GHz 21 MB
Launched Q3'22 20 3.10 GHz 2.10 GHz 30 MB
Launched Q3'22 10 3.50 GHz 2.40 GHz 17.5 MB
Launched Q3'22 16 3.30 GHz 2.20 GHz 25 MB
Launched Q3'22 12 3.50 GHz 2.50 GHz 20 MB
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.10 GHz 30 MB
Launched Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Launched Q1'22 20 3.40 GHz 2.40 GHz 30 MB
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Launched Q1'22 16 3.40 GHz 2.50 GHz 25 MB
Launched Q1'22 14 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB
Launched Q1'22 16 3.20 GHz 2.10 GHz 25 MB
Launched Q1'22 12 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB
Launched Q1'22 8 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.20 GHz 2.10 GHz 15 MB
Launched Q1'22 4 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB
Launched Q1'22 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Launched Q1'22 10 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB
Launched Q1'22 2 1.70 GHz 1.60 GHz 5 MB
Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.40 GHz 10 MB
Launched Q1'22 6 2.70 GHz 1.70 GHz 10 MB
Launched Q1'22 6 3.50 GHz 2.90 GHz 10 MB
Launched Q1'22 8 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB
Launched Q1'22 4 3.40 GHz 2.30 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.10 GHz 2.00 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.60 GHz 10 MB
Launched Q1'22 8 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB
Launched Q1'22 4 3.30 GHz 2.20 GHz 10 MB
Launched Q1'22 8 3.40 GHz 2.20 GHz 15 MB
Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.20 GHz 10 MB
Launched Q1'22 10 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB
Launched Q1'22 10 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.50 GHz 2.70 GHz 15 MB
Launched Q1'22 12 3.00 GHz 1.90 GHz 20 MB
Launched Q1'22 12 2.80 GHz 1.80 GHz 20 MB
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Launched Q1'22 16 3.10 GHz 2.00 GHz 25 MB
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Launched Q1'22 18 3.10 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Launched Q2'20 4 4.10 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'19 4 3.80 GHz 1.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 4 3.80 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'19 4 3.50 GHz 700 MHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'19 4 3.50 GHz 800 MHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'19 4 3.60 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'19 2 3.40 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'20 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย