Coyote Pass เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q1'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'22 Launched
Q2'22 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'22 Launched
Q1'22 Launched
Q3'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched
Q2'21 Launched

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต CPU, หน่วยความจำสูงสุด, พอร์ต, และอีกมากมาย