ชุดสายเคเบิลทั่วไป

สำรอง CYPCBLCOMMKIT

ข้อมูลจำเพาะ

 • คอลเล็คชั่นผลิตภัณฑ์ ตัวเลือกสายเคเบิลสำรอง
 • ชื่อรหัส Coyote Pass เดิมของผลิตภัณฑ์
 • สถานะ Launched
 • วันที่วางจำหน่าย Q2'21
 • การยุติการผลิตที่คาดไว้ 2026
 • รายการที่รวม (1) 455/565/720 mm splitter cable, 2U Power cable, server board to HSBPs (1, 2, and 3)
  (1) 445/720 mm splitter cable, 1U/2U Power cable, server board to HSBP
  (1) 425/660 mm splitter cable, 2U Power cable, server board to 3.5"HSBP
  (1) 125/355 mm splitter cable, 1U/2U Power cable, server board to Midplane card / SAS Interposer card
  (1) 598.5 mm cable, 2U Front panel cable
  (1) 597.5 mm cable, 1U Front panel cable
  (1) 601 mm cable, 1U/2U USB 3.0/2.0 cable, server board to Left ear
  (1) 75 mm cable, HSBP I2C to midplane card I2C
  (1) 250 mm cable, server board I2C (Left) to HSBP I2C (Left)
  (1) 350 mm cable, server board I2C (Left) to HSBP I2C (Middle)
  (1) 610 mm cable, server board I2C (rear) to SAS Interposer card I2C
  (1) 900 mm cable, server board to Front control panel / USB panel
  (1) 180 mm cable, server board I2C to Midplane card I2C
  (1) 90 mm cable, HSBP3 I2C (right) to Midplane card I2C
  (1) 75 mm cable, I2C Jumper Cable

ข้อมูลเสริม

 • รายละเอียด Low cost cable kit, used in 1U and 2U systems as spare or accessory.

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Common Cable Kit (Spare) CYPCBLCOMMKIT, Single

 • MM# 99A3P1
 • รหัสการสั่งซื้อ CYPCBLCOMMKIT
 • MDDS Content ID 727031

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8544429090

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50FCP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System M50FCP2UR312 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-E LGA4677 61300
Intel® Server System M50FCP2UR208 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-E LGA4677 61301
Intel® Server System M50FCP1UR212 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-E LGA4677 61302
Intel® Server System M50FCP1UR204 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-E LGA4677 61303

เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50CYP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System M50CYP2UR208 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4 61306
Intel® Server System M50CYP2UR312 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4 61311
Intel® Server System M50CYP1UR212 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4 61312
Intel® Server System M50CYP1UR204 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4 61313

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50FCP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board M50FCP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-E LGA4677 350 W 62233

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50CYP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board M50CYP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 62234
Intel® Server Board M50CYP2SB1U Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 62235

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน