RAID เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
รองรับระดับ RAID
# พอร์ตภายใน
# พอร์ตภายนอก
หน่วยความจำแบบฝัง
Discontinued Low Profile MD2 Card
Discontinued
Discontinued
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued Battery/RMFBU
Discontinued MD2 low profile None 8 0
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB DDR3 and 256GB Flash
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB DDR3 and 1TB Flash
Discontinued Activation Key
Discontinued Activation Key
Discontinued Activation Key
Discontinued Activation Key
Discontinued
Discontinued
Launched
Launched
Discontinued
Launched
Discontinued
Discontinued
Discontinued
Discontinued
Discontinued

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์ Intel® RAID ตามระดับ RAID, อัตราการถ่ายโอนข้อมูล, พอร์ต, และอีกมากมาย