ชิปเซ็ต Intel® H81

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลจำเพาะหน่วยความจำ

กราฟิกโปรเซสเซอร์

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

  • ขนาดแพ็คเกจ 23mm x 22mm
  • มีตัวเลือกชนิดฮาโลเจนต่ำให้เลือกใช้ No

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® DH82H81 Platform Controller Hub

  • MM# 929137
  • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR177
  • รหัสการสั่งซื้อ DH82H81
  • Stepping C2

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 5A992CN3
  • CCATS G071701
  • US HTS 8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR177

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 4

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790K Discontinued Q2'14 4 4.40 GHz 4.00 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770K Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4765T Discontinued Q2'13 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770 Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770R Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770S Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770T Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770E Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4771 Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4785T Discontinued Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790 Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790S Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790T Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 4

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670 Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670K Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670R แคช 4M, สูงสุด 3.70 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670S Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670T Discontinued Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690 Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690K Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690S Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690T Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570 Discontinued Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570R Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570S Launched Q2'13 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570T Discontinued Q2'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570TE Launched Q2'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590 Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590S Launched Q2'14 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590T Launched Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460T Discontinued Q2'14 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460S Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460 Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4440S Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4440 Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4430S Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4430 Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 4

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330 Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330T Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330TE Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340 Discontinued Q3'13 2 3.60 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340TE Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350 Discontinued Q2'14 2 3.60 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350T Launched Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360 Launched Q2'14 2 3.70 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360T Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370 Discontinued Q3'14 2 3.80 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370T Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 4 MB กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170T Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170 Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4160T Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4160 Discontinued Q3'14 2 3.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150T Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150 Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130T Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130 Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4400

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ G

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1850 Discontinued Q2'14 2 2.90 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1840T Discontinued Q2'14 2 2.50 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1840 Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1830 Discontinued Q1'14 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820TE Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820T Discontinued Q1'14 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820 Launched Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

TDP

Thermal Design Power (TDP) แทนพลังประมวลผลเฉลี่ยในหน่วยวัตต์ ซึ่งโปรเซสเซอร์ใช้พลังงานมากเกินไปเมื่อปฏิบัติการที่ความถี่พื้นฐานโดยที่แกนประมวลผลทั้งหมดทำงานอยู่ ภายใต้เวิร์กโหลดที่กำหนดโดย Intel ซึ่งมีความซับซ้อนสูง โปรดดูเอกสารข้อมูลสำหรับข้อกำหนดของชุดระบายความร้อน

สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก

การโอเวอร์คล็อกแสดงความสามารถในการได้คอร์, กราฟิก และความถี่ของหน่วยความจำสูงโดยการเพิ่มความเร็วสัญญาณนาฬิกาของโปรเซสเซอร์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบ

สภาวะการใช้งาน

สภาวะการใช้งานคือสภาพแวดล้อมและสภาวะการทำงานจากบริบทการใช้งานของระบบ
สำหรับข้อมูลสภาวะการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของ SKU โปรดดู รายงาน PRQ
สำหรับข้อมูลสภาวะการใช้งานปัจจุบัน โปรดดูที่ Intel UC (ไซต์ CNDA)*

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มีบ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เสนอการซื้อแบบขยายสำหรับระบบที่ชาญฉลาดและโซลูชันแบบเอ็มเบ็ดเด็ด สามารถพบการรับรองผลิตภัณฑ์และสภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ในรายงาน Production Release Qualification (PRQ) ปรึกษาตัวแทน Intel สำหรับรายละเอียด

# ของ DIMMs ต่อแชนเนล

DIMMs ต่อแชนเนล แสดงปริมาณของโมดูลหน่วยความจำแบบ Dual Inline ที่ได้รับการสนับสนุนต่อแต่ละแชนเนลหน่วยความจำของโปรเซสเซอร์

กราฟิกในตัว

กราฟิกที่มีในตัวช่วยให้ได้คุณภาพของภาพที่เหลือเชื่อ ประสิทธิภาพกราฟิกที่เร็วขึ้น และตัวเลือกการแสดงผลที่ยืดหยุ่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดกราฟิกแยกต่างหาก

กราฟิกเอาท์พุต

กราฟิกเอาท์พุตระบุอินเตอร์เฟซที่มีในการสื่อสารกับอุปกรณ์แสดงผล

รองรับ PCI

การรองรับ PCI บ่งชี้ถึงชนิดของการรองรับสำหรับมาตรฐาน Peripheral Component Interconnect

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express เป็นเวอร์ชันที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์ Peripheral Component Interconnect Express (หรือ PCIe) คือมาตรฐานบัสเพิ่มขยายคอมพิวเตอร์ซีเรียลความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ PCI Express เวอร์ชั่นต่างกันจะรองรับอัตราข้อมูลที่ต่างกัน

การกำหนดค่า PCI Express

การกำหนดค่า PCI Express (PCIe) อธิบายถึงการผสมผสานกันของเลน PCIe ที่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงเลน PCH PCIe กับอุปกรณ์ PCIe

# สูงสุดของเลน PCI Express

เลน PCI Express (PCIe) ประกอบด้วยสอง Differential Signaling Pairs สำหรับรับข้อมูล กับสำหรับส่งข้อมูล และเป็นหน่วยพื้นฐานของบัส PCIe # ของเลน PCI Express คือจำนวนทั้งหมดที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์

การปรับปรุงแก้ไข USB

USB (Universal Serial Bus) คือมาตรฐานทางอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์

# พอร์ต SATA รวม

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) คือมาตรฐานความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และออปติคอลไดร์ฟ เข้ากับมาเธอร์บอร์ด

อินทิเกรต LAN

LAN แบบในตัวแสดงว่ามี Intel Ethernet MAC หรือพอร์ต LAN รวมอยู่ในบอร์ดระบบ

การปรับปรุงแก้ไขพอร์ตโปรเซสเซอร์ PCI Express ที่รองรับ

การปรับปรุงแก้ไขแสดงข้อมูลจำเพาะของ PCI express ที่มีการเปิดใช้งานพอร์ตโปรเซสเซอร์ หมายเหตุ: การกำหนดค่า PCI Express จริงของโปรเซสเซอร์จะถูกกำหนดหรือจำกัดโดยค่าคุณลักษณะเฉพาะของชิปเซ็ตนี้แม้ว่าโปรเซสเซอร์จะได้รับการออกแบบให้มีการปรับปรุงแก้ไขมากขึ้น

การกำหนดค่าพอร์ตโปรเซสเซอร์ PCI Express ที่รองรับ

การกำหนดค่าแสดงจำนวนของเลนและความสามารถในการแยกออกสำหรับการเปิดใช้งานพอร์ตโปรเซสเซอร์ PCI Express หมายเหตุ: การกำหนดค่า PCI Express จริงของโปรเซสเซอร์จะถูกกำหนดหรือจำกัดโดยค่าคุณลักษณะเฉพาะของชิปเซ็ตนี้แม้ว่าโปรเซสเซอร์จะสามารถกำหนดค่าเพิ่มเติมได้

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d)

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d) ทำงานต่อจากการสนับสนุนสำหรับ IA-32 (VT-x) และโปรเซสเซอร์ Itanium® Virtualization (VT-i) โดยเพิ่มการสนับสนุนใหม่สำหรับอุปกรณ์ I/O Virtualization \Intel VT-d ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบได้ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ I/O ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

สิทธิ์การใช้งานแพลตฟอร์ม Intel® vPro™

เทคโนโลยี Intel® วีโปร™ เป็นชุดความสามารถด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการภายในโปรเซสเซอร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด้าน IT สี่ด้านหลักๆ ได้แก่: 1) การจัดการภัยคุกคาม รวมถึงการป้องกันจาก รูทคิท ไวรัส และมัลแวร์ 2) การป้องกันการเข้าถึงจุดเชื่อมต่อเว็บไซต์และการระบุตัวตน 3) ปกป้องข้อมูล ความลับส่วนบุคคล และธุรกิจ 4) ตรวจติดตาม แก้ไขปัญหา และซ่อมแซมพีซีและเวิร์คสเตชันทั้งจากทางไกลและในพื้นที่

เวอร์ชัน เฟิร์มแวร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®

เฟิร์มแวร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel® ใช้ความสามารถของแพลตฟอร์มในตัวและแอพพลิเคชันด้านการจัดการและความปลอดภัยเพื่อจัดการสินทรัพย์คอมพิวเตอร์เครือข่ายจากระยะไกลแบบ Out-of-Band

Intel® Rapid Storage Technology

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ให้การปกป้อง, ประสิทธิภาพ, และความสามารถในการเพิ่มขยายสำหรับแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะใช้ฮาร์ดไดรฟ์จำนวนหนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัวก็ตาม ผู้ใช้ก็สามารถได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการใช้พลังงานที่ต่ำลงได้ เมื่อใช้ไดรฟ์มากกว่าหนึ่งตัว ผู้ใช้ก็สามารถได้รับการคุ้มครองจากการสูญเสียข้อมูลที่ดีขึ้นได้ในกรณีที่ฮาร์ดไดรฟ์เกิดความบกพร่องในการทำงาน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องมาจาก Intel® Matrix Storage Technology

Intel® Smart Connect Technology

Intel® Smart Connect Technology จะอัพเดตแอพพลิเคชันต่างๆ โดยอัตโนมัติ เช่น อีเมลและเครือข่ายสังคมเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในโหมดสลีป ด้วย Intel Smart Connect Technology คุณไม่ต้องรอให้แอพพลิเคชันของคุณอัพเดตเมื่อคุณปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ

Intel® Standard Manageability

Intel® Standard Manageability เป็นชุดคุณสมบัติพื้นฐานด้านการจัดการ เช่น การควบคุมการบูต, การจัดการสถานะด้านพลังงาน, รายการ HW, Serial Over LAN และการกำหนดค่าระยะไกล

เทคโนโลยี Intel® Smart Response

เทคโนโลยี Intel® Smart Response ผสานประสิทธิภาพความเร็วสูงของไดรฟ์ Solid State ขนาดเล็กที่มีความจุของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาดใหญ่

Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)

โปรแกรมฐานปฏิบัติการภาพคงที่ Intel® สามารถช่วยให้บริษัทของคุณระบุและปรับใช้แพลตฟอร์มพีซีภาพคมชัดที่ได้มาตรฐานเป็นเวลาอย่างน้อย 15 เดือน

Intel® Rapid Storage Technology

Intel® Rapid Start Technology ทำให้ระบบสามารถกลับมาทำงานอีกครั้งได้อย่างรวดเร็วหลังจากสถานะไฮเบอร์เนต

Intel® Trusted Execution Technology

Intel® Trusted Execution Technology สำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เป็นชุดต่อขยายของฮาร์ดแวร์ที่หลากหลายสำหรับโปรเซสเซอร์และชิปเซ็ตของ Intel® ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับแพลตฟอร์มสำนักงานแบบดิจิตอล พร้อมด้วยความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยเช่น การเปิดใช้งานที่วัดค่าได้ และการดำเนินการมีการป้องกัน ซึ่งทำให้สามารถใช้งานสภาพแวดล้อมที่แอพพลิเคชันสามารถทำงานได้ภายในพื้นที่ของตัวเอง โดยได้รับการป้องกันจากซอฟต์แวร์อื่นๆ ทั้งหมดในระบบ

เทคโนโลยี Anti-Theft

เทคโนโลยี Intel® Anti-Theft ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในแล็ปท็อปของคุณในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือถูกโจรกรรม Intel® AT เป็นบริการที่ต้องมีการสมัครใช้จากผู้ให้บริการ Intel® AT