ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® C222 Discontinued 2.0 3.0/2.0
ชิปเซ็ต Intel® C224 Discontinued 2.0 3.0/2.0
ชิปเซ็ต Intel® C226 Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® H97 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® Z97 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® H81 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® H87 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® Q87 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® Q85 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® Z87 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® B85 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® QM87 Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W
ชิปเซ็ต Intel® HM87 Discontinued 2.0 3.0/2.0 2.7 W
ชิปเซ็ต Intel® HM86 Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W