ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® Q87 Discontinued ใช่ 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® Q85 Discontinued ไม่ใช่ 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® QM87 Launched ใช่ 2.7 W
ชิปเซ็ต Intel® Z87 Discontinued ไม่ใช่ 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® H87 Discontinued ไม่ใช่ 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® B85 Discontinued ไม่ใช่ 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® H81 Discontinued ใช่ 4.1 W
ชิปเซ็ต Intel® HM87 Discontinued ไม่ใช่ 2.7 W
ชิปเซ็ต Intel® HM86 Launched ใช่ 2.7 W