ตัวเลือกสายเคเบิลสำรอง

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
สายเคเบิล MiniSAS HD
(AIC ไปยัง SATA ภายใน) CYPCBLHDINTST
Launched
MiniSAS HD ไปยัง MiniSAS HD AXXCBLHDHD1150 Launched
ชุดสายเคเบิล 1U SlimSas x4
(MB ไปยัง HSBP) NTPCBLSL104K
Launched
ชุดสายเคเบิล 2U SlimSas x4
(MB ไปยัง HSBP) NTPCBLSL204K
Launched
สาย Y SlimSAS ไปยัง miniSAS HD
(x8 ไปยัง 2x4) RAID ไปยัง HSBP CYPCBLSLHDKIT
Launched
ชุดสายเคเบิล 1U SlimSAS x12
(CPU ไปยัง HSBP) CYPCBLSL112KIT
Launched
ชุดสายเคเบิล 1U SlimSAS x4
(CPU ไปยัง HSBP) CYPCBLSL104KIT
Launched
สายเคเบิล 1U/2U SlimSAS
(บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ ไปยัง ROC) CYPCBLSLINTKIT
Launched
ชุดสายเคเบิล 2U SlimSAS 4x3.5
(CPU ไปยัง HSBP) CYPCBLSL204KIT
Launched
ชุดสายเคเบิล 2U SlimSAS Cable x16
(CPU ไปยัง HSBP) CYPCBLSL216KIT
Launched
ชุดสายเคเบิล 2U SlimSAS x24
(CPU to Mid-plane) CYPCBLSLMIDPIN
Launched
ชุดสายเคเบิล 2U SlimSAS x24
(Mid-plane ไปยัง HSBP) CYPCBLSLMIDPOUT
Launched
ชุดสายเคเบิล 2U SlimSAS x8
(CPU ไปยัง HSBP) CYPCBLSL208KIT
Launched
ชุดสายเคเบิลทั่วไป
(สำรอง) CYPCBLCOMMKIT
Launched
สายเคเบิล MiniSAS HD
(อะแด็ปเตอร์ไปยัง HSBP) CYPCBLHDHDXXX2
Launched
สายเคเบิล MiniSAS HD
(บอร์ดฐาน ไปยัง HSP) CYPCBLHDHDXXX1
Launched
สายเคเบิล MiniSAS HD
(ROC ไปยัง HSP) CYPCBLMEZKIT
Launched
สายเคเบิล MiniSAS HD
(ROC ไปยัง SAS Expander) CYPCBLHDHDXXX
Launched
สายไฟ SATA
(Mini SAS HD ไปยัง SATA) CYPCBLINTSTKIT
Launched
ชุดสายเคเบิล SlimSAS
(Riser/Retimers ไปยัง Backplane)
Launched
สายเคเบิล SlimSAS SSD x4 860mm & 1.0m
(RAID ไปยัง HSBP) CYPCBLSLSLX8
Launched
ชุดอะไหล่สาย I/O แบบแยก AXXCONNTDBG Launched
Spare Intrusion Switch Cable FXXSTCBLINTR Launched
Spare Power Adapter Cable FXXSTPWRAD Launched
Spare SAS Cable Kit FR130412GCBL Discontinued
SES Cables FXXSESCBL Discontinued
Intrusion Switch Cable FFCINTRU Discontinued
SATA Port to SAS Backplane FFC4UINTSATA Discontinued
System Cable Kit FFCCABLEKIT Discontinued
IPMB Cables FXXIPMBCBL Discontinued
SAS Octopus Cable FXXLPSASCBL Discontinued
SATA Cable Bundle ASR2500SATA Discontinued
SCSI Y Cable AXX04HSBPYCBL Discontinued
SGPIO Cable FXXSGPIOCBL Discontinued
SAS PCI Cable Kit ASR2500SAS1 Discontinued
SAS PCI Cable Kit ASR2500SAS2 Discontinued
SATA Cable Kit ASR1550SATA Discontinued