Chipset Intel® dòng C620

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® C629A Chipset Launched Gen 3 3 28.6 W
Intel® C629 Chipset Launched Gen 3 3 28.6 W
Chipset Intel® C628 Launched Gen 3 3 26.3 W
Intel® C627A Chipset Launched Gen 3 3 28.6 W
Chipset Intel® C627 Launched Gen 3 3 28.6 W
Chipset Intel® C626 Launched Gen 3 3 23 W
Chipset Intel® C625 Launched Gen 3 3 21 W
Chipset Intel® C624 Launched Gen 3 3 19 W
Chipset Intel® C622 Launched Gen 3 3 17 W
Intel® C621A Chipset Launched Gen 3 3 15 W
Chipset Intel® C621 Launched Gen 3 3 15 W