Chipset Intel® C621

Thông số kỹ thuật

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® EY82C621 Platform Controller Hub

 • MM# 957625
 • Mã THÔNG SỐ SR3HE
 • Mã đặt hàng EY82C621
 • Stepping B2
 • CCATS G155443

Intel® EY82C621 Platform Controller Hub

 • MM# 957631
 • Mã THÔNG SỐ SR3HL
 • Mã đặt hàng EY82C621
 • Stepping S1
 • CCATS G155419

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® EY82C621 Platform Controller Hub

 • MM# 953999
 • Mã THÔNG SỐ SR354
 • Mã đặt hàng EY82C621
 • Stepping S0
 • CCATS G155419

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992CN3
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SR354

SR3HE

SR3HL

Các sản phẩm tương thích

2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon® Platinum 8280M Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8280L Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8280 Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8276M Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8276L Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8276 Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8270 Processor Launched Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8268 Processor Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8260Y Processor Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8260M Processor Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8260L Processor Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8260 Processor Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8256 Processor Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8253 Processor Launched Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 6262V Processor Launched Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB
Intel® Xeon® Gold 6254 Processor Launched Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6252N Processor Launched Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6252 Processor Launched Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6248 Processor Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 6246 Processor Launched Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6244 Processor Launched Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6242 Processor Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 6240Y Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6240M Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6240L Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6240 Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6238T Processor Launched Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB
Intel® Xeon® Gold 6238M Processor Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Intel® Xeon® Gold 6238L Processor Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Intel® Xeon® Gold 6238 Processor Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Intel® Xeon® Gold 6234 Processor Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6230T Processor Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 6230N Processor Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.30 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 6230 Processor Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 6226 Processor Launched Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB
Intel® Xeon® Gold 6222V Processor Launched Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 5222 Processor Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® Gold 5220T Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5220S Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5220 Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5218T Processor Launched Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 5218N Processor Launched Q2'19 16 3.70 GHz 2.30 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 5218B Processor Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 5218 Processor Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 5217 Processor Launched Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB
Intel® Xeon® Gold 5215M Processor Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5215L Processor Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5215 Processor Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Intel® Xeon® Silver 4216 Processor Launched Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Silver 4215 Processor Launched Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB
Intel® Xeon® Silver 4214Y Processor Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® Silver 4214 Processor Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® Silver 4210 Processor Launched Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB
Intel® Xeon® Silver 4209T Processor Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB
Intel® Xeon® Silver 4208 Processor Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor Launched Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB

Bộ xử lý Intel® Xeon® Có Thể Mở Rộng

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8180 Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3
Intel® Xeon® Platinum 8176F Processor Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8176 Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8170 Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3
Intel® Xeon® Platinum 8168 Processor Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.70 GHz 33 MB L3
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8164 Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3
Intel® Xeon® Platinum 8160T Processor Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3
Intel® Xeon® Platinum 8160F Processor Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3
Bộ xử lý Bạch Kim Intel® Xeon® 8160 Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3
Intel® Xeon® Platinum 8158 Processor Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3
Intel® Xeon® Platinum 8156 Processor Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3
Intel® Xeon® Platinum 8153 Processor Launched Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6154 Processor Launched Q3'17 18 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6152 Launched Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6150 Processor Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6148F Processor Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6148 Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6146 Processor Launched Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6144 Processor Launched Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6142F Processor Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6142 Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6140 Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6138T Processor Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6138P Processor Launched Q2'18 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6138F Processor Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6138 Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6136 Processor Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6134 Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6132 Processor Launched Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6130T Processor Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6130F Processor Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6130 Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6128 Launched Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6126T Processor Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6126F Processor Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3
Intel® Xeon® Gold 6126 Processor Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 5122 Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3
Intel® Xeon® Gold 5120T Processor Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 5120 Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3
Intel® Xeon® Gold 5119T Processor Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3
Intel® Xeon® Gold 5118 Processor Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3
Intel® Xeon® Gold 5115 Processor Launched Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3
Intel® Xeon® Silver 4116T Processor Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4116 Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3
Intel® Xeon® Silver 4114T Processor Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4114 Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4112 Launched Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4110 Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3
Intel® Xeon® Silver 4109T Processor Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4108 Launched Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3
Bộ xử lý Đồng Intel® Xeon® 3106 Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3
Bộ xử lý Đồng Intel® Xeon® 3104 Launched Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3

Bộ xử lý Intel® Xeon® W

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon® W-3275M Processor Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® W-3275 Processor Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® W-3265M Processor Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Intel® Xeon® W-3265 Processor Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Intel® Xeon® W-3245M Processor Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Intel® Xeon® W-3245 Processor Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Intel® Xeon® W-3235 Processor Launched Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
Intel® Xeon® W-3225 Processor Launched Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® W-3223 Processor Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® W-3175X Processor Launched Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Liên kết trên PCIe*

Liên kết trên PCIe là một tùy chọn để sử dụng các cổng PCIe bổ sung đến PCH, dành riêng cho băng thông lưu trữ.

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)

Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) tiếp tục từ hỗ trợ hiện có dành cho IA-32 (VT-x) và khả năng ảo hóa của bộ xử lý Itanium® (VT-i) bổ sung hỗ trợ mới cho ảo hóa thiết bị I/O. Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) có thể giúp người dùng cuối cung cấp sự bảo mật và độ tin cậy của hệ thống, đồng thời cải thiện hiệu năng của thiết bị I/O trong môi trường ảo hóa.

Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™

Công nghệ Intel® vPro™ là một tập hợp các khả năng bảo mật và quản lý được tích hợp vào bộ xử lý nằm giải quyết bốn lĩnh vực bảo mật CNTT quan trọng: 1) Quản lý đe dọa, bao gồm bảo vệ khỏi rootkit, virus và phần mềm độc hại 2) Bảo vệ danh tính và điểm truy cập trên web 3) Bảo vệ dữ liệu cá nhân và kinh doanh bí mật 4) Giám sát từ xa và cục bộ, sửa chữa và sửa PC và máy trạm.

Công nghệ âm thanh HD Intel®

Âm thanh với độ rõ cao Intel® (Âm thanh HD Intel®) có khả năng phát lại nhiều kênh hơn với chất lượng tốt hơn so với định dạng âm thanh tích hợp trước. Ngoài ra, Âm thanh với độ rõ cao Intel® có công nghệ cần thiết cho việc hỗ trợ nội dung âm thanh mới hơn, tuyệt vời hơn.

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel ® cho doanh nghiệp (Intel ® RSTe) mang đến hiệu năng và độ tin cậy cho các hệ thống được hỗ trợ có trang bị những thiết bị Serial ATA (SATA), thiết bị Serial Attached SCSI (SAS), và/hoặc ổ đĩa thể rắn (SSD) để mang đến giải pháp lưu trữ tối ưu cho doanh nghiệp.

Công nghệ Integrated Intel® QuickAssist

Intel® QuickAssist Technology cung cấp các khả năng bảo mật và tăng tốc nén, được dùng để nâng cao hiệu năng và hiệu quả trong khắp trung tâm dữ liệu.

Trình quản lý nút Intel®

Trình quản lý nút nguồn thông minh Intel® là công nghệ thường trú trong nền tảng nhằm thực thi các chính sách điện và nhiệt cho nền tảng. Chương trình cho phép quản lý điện và nhiệt của trung tâm dữ liệu bằng cách cho giao diện ngoài tiếp xúc với phần mềm quản lý, qua đó chỉ định chính sách nền tảng có thể được định rõ. Chương trình cũng hỗ trợ các mô hình sử dụng quản lý điện của trung tâm dữ liệu như giới hạn điện.

Khả năng quản trị tiêu chuẩn Intel®

Quản lý tiêu chuẩn Intel® là một tập hợp cơ bản các tính năng về khả năng quản lý, bao gồm: Kiểm soát khởi động, Quản lý trạng thái nguồn, Kho hàng HW, Nối tiếp qua LAN và Cấu hình từ xa.

Công nghệ khởi động nhanh Intel®

Công nghệ khởi động nhanh Intel® cho phép hệ thống khôi phục nhanh từ trạng thái ngủ đông.

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT)

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT) là chức năng nền tảng dành cho lưu trữ thông tin đăng nhập và là hệ thống quản lý chính dùng bởi Windows 8* và Windows® 10. Intel® PTT hỗ trợ BitLocker* dành cho mã hóa ổ đĩa cứng và hỗ trợ tất cả các yêu cầu của Microsoft về chương trình cơ sở Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.

Công nghệ Intel® Trusted Execution

Công nghệ thực thi tin cậy Intel® cho khả năng điện toán an toàn hơn là một tập hợp mở rộng phần cứng đa dạng cho bộ xử lý và chipset Intel®, nâng cao nền tảng văn phòng kỹ thuật số với khả năng bảo mật như khởi tạo được đo đạc và thực thi được bảo vệ. Công nghệ cho phép môi trường mà ở đó ứng dụng có thể chạy trong không gian riêng, được bảo vệ trước tất cả phần mềm khác trên hệ thống.