Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® XXV710

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® XXV710-DA2T Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® XXV710-DA2 Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR Optics also supported (extended temp ONLY)
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® XXV710-DA1 dành cho OCP Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® XXV710-DA1 Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR Optics also supported
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® XXV710-DA2 dành cho OCP Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported