Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® XXV710

Tên sản phẩm
Tình trạng
Loại cáp
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Launched SFP28 ports - DAC, Optics, And AOC's Dual 25/10/1GbE
Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE
Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR Optics also supported (extended temp ONLY) Dual 25/10/1GbE
Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported Single 25/10/1GbE
Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR Optics also supported Single 25/10/1GbE
Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE