Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® XXV710-DA2T

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

  • Cấu hình cổng Dual
  • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 25/10/1GbE
  • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
  • Tốc độ & độ rộng khe 8.0 GT/s, x8 lanes
  • Bộ điều khiển Intel® Ethernet Controller XL710-BM2

Thông số gói

  • Loại hệ thống giao diện PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
  • Kiểu hình thức của bo mạch PCIe

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M70KLP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M70KLP4S2UHH Q1'21 Discontinued 610mm x 424mm, Thickness 2.34mm 2U Rack P+ 61830

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel Network Adapter Linux* Virtual Function Driver cho Intel® Ethernet Controller 700 và E810 Series

Bộ điều hợp Ethernet® Intel Gói trình điều khiển hoàn chỉnh

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Trình cắm Intel ESXCLI để quản lý bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2022*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Microsoft Windows 11*

Trình điều khiển chức năng ảo của Bộ điều hợp mạng Intel® FreeBSD* Intel® Ethernet Controller chuỗi 700 và E810

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,40 đến 7.10)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,40 đến 7,20)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,40 đến 6,80)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,40 đến 8,20)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,40 đến 8,10)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,15 đến 7,30)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,15 đến 6,80)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8.15 đến 8.00)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8.10 đến 7.20)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8.15 đến 7.00)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8.10 đến 8.00)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,15 đến 7,20)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,30 đến 7,30)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,20 đến 6,80)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,20 đến 7,20)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,20 đến 7,30)

Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Dynamic Device Personalization eCPRI Package

Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Bộ điều hợp Gói GTP-Ext Cá nhân hóa Thiết bị Linh động

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

RoCEv2/RDMA

RoCEv2/RDMA (Truy cập Bộ nhớ Trực tiếp Từ xa qua Ethernet Hội tụ v2) cung cấp các dịch vụ kết cấu hội tụ, độ trễ thấp đến các trung tâm dữ liệu thông qua RDMA qua UDP/IP. UDP/IP (Giao thức Datagram của Người dùng) là một giao thức truyền thông được sử dụng để truyền dữ liệu nhạy cảm với thời gian như video hoặc thoại nhằm tăng tốc độ liên lạc bằng cách không yêu cầu “sự hỗ trợ” từ bên nhận.

Công nghệ nhập/xuất dữ liệu trực tiếp Intel®

Công nghệ I/O dữ liệu trực tiếp Intel® là công nghệ nền tảng nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu I/O để gửi dữ liệu và tiêu thụ dữ liệu từ các thiết bị I/O. Với Intel DDIO, các Bộ điều hợp máy chủ Intel® và các bộ điều khiển giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ đệm của bộ xử lý mà không đổi hành trình qua bộ nhớ hệ thống, giảm độ trễ, tăng cường băng thông I/O của hệ thống và giảm tiêu thụ điện.