Dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™ x100

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 7120A Discontinued Q2'14 61 300 W
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 7120D Discontinued Q1'14 61 270 W
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 7120P Discontinued Q2'13 61 300 W
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 7120X Discontinued Q2'13 61 300 W
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 5120D Discontinued Q2'13 60 245 W
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 5110P Discontinued Q4'12 60 225 W
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 3120A Discontinued Q2'13 57 300 W
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 3120P Discontinued Q2'13 57 300 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.