Dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™ x100

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q2'14 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache
Discontinued Q2'13 57 1.10 GHz 28.5 MB L2 Cache
Discontinued Q2'13 57 1.10 GHz 28.5 MB L2 Cache
Discontinued Q2'13 60 1.05 GHz 30 MB L2 Cache
Discontinued Q2'13 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache
Discontinued Q2'13 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache
Discontinued Q4'12 60 1.05 GHz 30 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.