Dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™ x100

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 7120A Discontinued Q2'14 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 7120D Discontinued Q1'14 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 3120A Discontinued Q2'13 57 1.10 GHz 28.5 MB L2 Cache
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 3120P Discontinued Q2'13 57 1.10 GHz 28.5 MB L2 Cache
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 5120D Discontinued Q2'13 60 1.05 GHz 30 MB L2 Cache
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 7120P Discontinued Q2'13 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 7120X Discontinued Q2'13 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 5110P Discontinued Q4'12 60 1.05 GHz 30 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.