Dòng Intel® Wireless Gigabit Antenna-M

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M M100042 Launched Q2'15 802.11ad
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R Launched Q1'17 802.11ad