Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R

Thông số kỹ thuật

Thông số nối mạng

  • ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* 802.11ad
  • Bluetooth tích hợp

Thông số gói

  • Kích thước gói 7 mm x 19.3 mm x 1.8 mm

Các công nghệ tiên tiến

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Công Nghệ Kết Nối Thông Minh Intel®

Công nghệ kết nối thông minh Intel® tự động cập nhật các ứng dụng như email và mạng xã hội khi máy tính ở chế độ ngủ. Với Công nghệ kết nối thông minh Intel, bạn không cần chờ đợi các ứng dụng cập nhật mỗi khi bật máy trở lại.