Bộ xử lý Intel® Celeron® kế thừa

Bộ xử lý Intel® Celeron® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® B840 Discontinued Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B830 Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B820 Discontinued Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B815 Discontinued Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810E Discontinued Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810 Discontinued Q1'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B800 Discontinued Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B720 Discontinued Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® B710 Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1.5 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3500 Discontinued Q3'10 2 2.70 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3300 Discontinued Q3'09 2 2.50 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3200 Discontinued Q3'09 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1600 Discontinued Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1500 Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1400 Discontinued Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1200 Discontinued Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550T Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550 Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540T Discontinued Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540 Discontinued Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530 Discontinued Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G555 Discontinued Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530T Discontinued Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G470 Discontinued Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G465 Discontinued Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G460 Discontinued Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® G440 Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4600 Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4505 Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4500 Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® P1053 Discontinued Q1'10 1 1.33 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® SU2300 Discontinued Q3'09 2 1.20 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3500 Discontinued Q3'10 2 2.10 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3400 Discontinued Q1'10 2 2.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3300 Discontinued Q1'10 2 2.00 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3100 Discontinued Q3'08 2 1.90 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1700 Discontinued Q4'08 2 1.83 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1600 Discontinued Q4'08 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3600 Discontinued Q1'11 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3405 Discontinued Q1'10 2 1.06 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3400 Discontinued Q2'10 2 1.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Bộ xử lý Intel® Celeron® 927UE Launched Q1'13 1 1.50 GHz 1 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 925 Discontinued Q1'11 1 2.30 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 Discontinued Q1'09 1 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 887 Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 877 Discontinued Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 867 Discontinued Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 857 Discontinued Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847E Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847 Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E Discontinued Q3'11 1 1.40 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807UE Discontinued Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807 Discontinued Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 797 Discontinued Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 787 Discontinued Q3'11 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 763 Discontinued Q1'11 1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 725C Launched Q2'12 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 585 Discontinued Q3'08 1 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 575 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 573 Discontinued Q3'06 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 570 Discontinued Q2'08 1 2.26 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 560 Discontinued Q1'08 1 2.13 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 550 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 540 Discontinued Q3'07 1 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530 Discontinued Q1'07 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 450 Discontinued Q3'08 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 440 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 430 Discontinued Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 420 Discontinued Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 220 Discontinued Q4'07 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335 Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 365 Discontinued Q1'07 1 3.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 360 Discontinued Q4'06 1 3.46 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 355 Discontinued Q4'05 1 3.33 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 356 Discontinued Q2'06 1 3.33 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 352 Discontinued Q2'06 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 351 Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350/350J Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350 Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 347 Discontinued Q4'06 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 346 Discontinued 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345J Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345 Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 341 Discontinued Q2'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340J Discontinued Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340 Discontinued Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 336 Discontinued 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335J Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335/335J Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 331 Discontinued 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330J Discontinued Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330/330J Discontinued Q2'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330 Discontinued Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 326 Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325J Discontinued Q4'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325/325J Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325 Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 320 Discontinued Q2'04 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315/315J Discontinued Q2'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315 Discontinued Q3'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 310 Discontinued Q4'05 1 2.13 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 743 Discontinued Q3'09 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 723 Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 722 Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530 Discontinued Q3'06 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 523 Discontinued Q3'07 1 930 MHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 520 Discontinued Q1'07 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 450 Discontinued 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 443 Discontinued 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 440 Discontinued Q1'06 1 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 423 Discontinued Q1'06 1 1.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 420 Discontinued 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 430 Discontinued 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 410 Discontinued 1 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 390 Discontinued 1 1.70 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 383 Discontinued 1 1.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 380 Discontinued 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 373 Discontinued Q2'04 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 370 Discontinued Q2'04 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 360 Discontinued 1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 353 Discontinued 1 900 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 350 Discontinued 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 340 Discontinued 1 1.50 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 333 Discontinued 1 900 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 330 Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 320 Discontinued Q2'03 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 310 Discontinued 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 215 Discontinued 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.50 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 1.60 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 1.50 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,33 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.33 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,13 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,06 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.06 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache