Nền tảng truyền thông di động Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Các chức năng của bộ thu phát RF Các chức năng dải tần cơ sở So sánh
Tất cả | Không có
Intel® XMM™ 7360 Launched Q4'15 16 receiver input ports, single chip inter-band/intra-band LTE, downlink Carrier Aggregation LTE FDD/TDD; Cat. 10 450Mbps, 3CA DL (60MHz), 2CA UL (40 MHz), TD-SCDMA, DC-HSPA+, HSUPA, EDGE
Intel® XMM™ 7262 Launched Q3'14 13 receiver input ports, single chip inter-band/intra-band LTE, downlink Carrier Aggregation LTE FDD & TDD; LTE Advanced Cat. 6 300Mbps, 2CA up to 40MHz, VoLTE, TD-SCDMA, DC-HSPA+, HSUPA, EDGE
Intel® XMM™ 7260 Launched Q3'14 13 receiver input ports, single chip inter-band/intra-band LTE, downlink Carrier Aggregation LTE FDD; LTE Advanced Cat. 6 300Mbps, 2CA up to 40MHz, VoLTE, DC-HSPA+ 42Mbps, HSUPA 5.7Mbps, EDGE
Modem mỏng Intel® XMM™ 7160 Launched Q1'13 15-band LTE 8-band HSPA 4-band EDGE, MSC33 LTE 100 Mbps, VoLTE DC-HSPA 42 Mbps HSUPA 5.7 Mbps
Intel® XMM™ 6255 Launched Q3'14 Dual-band HSPA; optional quad-band GPRS with external PA HSPA 7.2 Mbps / HSUPA 5.7 Mbps
Modem mỏng Intel® XMM™ 6260 Launched Q1'11 up to 6-band HSPA 4-band EDGE MSC33 HSPA 21 Mbps / HSUPA 5.7Mbps
Modem mỏng Intel® XMM™ 6360 Launched Q1'12 up to 6-band HSPA 4-band EDGE MSC33 DC-HSPA 42 Mbps / HSUPA 5.7 Mbps