Intel® XMM™ 7260

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả The Intel® XMM™ 7260 series combines the Intel® X-GOLD™ 726 baseband featuring an integrated power management unit with the Intel SMARTi™ 4.5 transceiver in a compact, power-efficient design. Available with support for multi-mode LTE FDD.

Thông số nối mạng

Thông số gói

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Bộ xử lý Dải tần cơ sở

Bộ xử lý dải tần cơ sở là chip trong điện thoại di động thực hiện việc xử lý tín hiệu của các chức năng di động.

Các chức năng dải tần cơ sở

Các chức năng của dải tần cơ sở đề cập đến các giao thức điện thoại di động được bộ xử lý dải tần cơ sở hỗ trợ.

Bộ thu phát RF

Bộ thu phát RF là một chip truyền và nhận tín hiệu radio tần số cao.

Các chức năng của bộ thu phát RF

Các chức năng của bộ thu phát RF đề cập đến các giao thức điện thoại di động được bộ thu phát RF hỗ trợ.

Ngăn xếp Giao thức

Ngăn xếp giao thức là việc triển khai phần mềm của một bộ giao thức mạng xác định giao tiếp giữa mỗi lớp của mạng

Kích thước gói dải tần cơ sở

Kích thước gói dải tần cơ sở cho biết kích thước vật lý của bộ xử lý dải tần cơ sở

Kích thước gói bộ thu phát

Kích thước gói bộ thu phát cho biết kích thước vật lý của bộ thu phát RF