Cáp quang Intel® Ethernet SFP

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Cáp Quang LR Ethernet SFP+ Intel® Launched
Cáp Quang SR Ethernet SFP+ Intel® Launched