Cáp Quang SR Ethernet SFP+ Intel®

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics, OEM Gen

  • MM# 909923
  • Mã đặt hàng E10GSFPSRG1P5

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics, extended temp, single pack

  • MM# 954746
  • Mã đặt hàng E10GSFPSRX

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics, retail unit

  • MM# 903239
  • Mã đặt hàng E10GSFPSR

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.