Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 MF

Tên sản phẩm
Loại cáp
MaxTDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
Dual PCI-X
MMF up to 275m Single PCI-X
SMF up to 10km, MMF up to 550m Single PCI-X