Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 MF

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 MF Discontinued Dual PCI-X
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 MF Discontinued MMF up to 275m Single PCI-X
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 MF
(LX)
Discontinued SMF up to 10km, MMF up to 550m Single PCI-X