Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 MF

Tên sản phẩm
Tình trạng
Loại cáp
MaxTDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Discontinued Dual
Discontinued MMF up to 275m Single
Discontinued SMF up to 10km, MMF up to 550m Single