Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 MF

Thông số kỹ thuật

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Single

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCI-X

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® PRO/1000 MF Server Adapter, OEM Gen

 • MM# 844793
 • Mã đặt hàng PWLA8490MFG1P20

Intel® PRO/1000 MF Server Adapter, retail unit

 • MM# 845954
 • Mã đặt hàng PWLA8490MF

Intel® PRO/1000 MF Server Adapter, bulk

 • MM# 847741
 • Mã đặt hàng PWLA8490MFBLK5

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Ethernet Product Software Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Disabling TCP-IPv6 Checksum Offload Capability with Intel® 1/10 GbE Controllers

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.