Chipset Intel® dòng 4

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Hub bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82X48 Discontinued Không 30.5 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82G45 Discontinued 24 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82GS45 Discontinued 12 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82GM45 Discontinued 12 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82Q43 Discontinued Không 17 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82G43 Discontinued Không 24 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82Q45 Discontinued 17 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82P43 Discontinued Không 22 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82G41 Discontinued 25 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82GS40 Discontinued Không 12 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82GL40 Discontinued 12 W
Hub bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82P45 Discontinued Không 22 W
Hub bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82PM45 Discontinued Không 7 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IBM Discontinued 2.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IEM Discontinued 2.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801JO Discontinued 4.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801JH Discontinued Không 4.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IUX-SFF Discontinued 2.5 W