Chipset Intel® dòng 4

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IBM Discontinued USB 2.0 2.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IEM Discontinued USB 2.0 2.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801JH Discontinued USB 2.0 4.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801JO Discontinued USB 2.0 4.5 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82G45 Discontinued 1.1 24 W
Hub bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82P45 Discontinued 1.1 22 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82GM45 Discontinued 1.1 12 W
Hub bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82PM45 Discontinued 1.1 7 W
Hub bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82X48 Discontinued 1.1 30.5 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82GL40 Discontinued 1.1 12 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82GS45 Discontinued 1.1 12 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IUX-SFF Discontinued USB 2.0 2.5 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82G43 Discontinued 1.1 24 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82P43 Discontinued 1.1 22 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82Q43 Discontinued 1.1 17 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82Q45 Discontinued 1.1 17 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82G41 Discontinued 1.1 25 W
Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82GS40 Discontinued 1.1 12 W