Hub bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82G41

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Đồ họa Bộ xử lý

Thông số gói

 • Cấu hình CPU tối đa 1
 • TCASE 102°C
 • Kích thước gói 34mm x 34mm

Bảo mật & độ tin cậy

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

82G41 Graphics and Memory Controller Hub (GMCH)

 • MM# 902021
 • Mã THÔNG SỐ SLGRU
 • Mã đặt hàng AC82G41
 • Stepping A3

82G41 Graphics and Memory Controller Hub (GMCH)

 • MM# 902020
 • Mã THÔNG SỐ SLGQ3
 • Mã đặt hàng AC82G41
 • Stepping A3

82G41 Graphics and Memory Controller Hub (GMCH)

 • MM# 902019
 • Mã THÔNG SỐ SLGPZ
 • Mã đặt hàng AC82G41
 • Stepping A3

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992
 • CCATS ME
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLGRU

SLGQ3

SLGPZ

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Core™ Kế Thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9650 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 9224
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9650 Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 10698
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550S Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 10726
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 10731
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9450 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 10779
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400S Discontinued Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 10805
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 10819
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9300 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache 10837
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8400S Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 10935
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8400 Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 10940
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8300 Discontinued Q4'08 4 2.50 GHz 4 MB L2 Cache 10950
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200S Discontinued Q1'09 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 10963
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200 Discontinued Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 10968
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6700 Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache 10984
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6600 Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache 10989
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8600 Discontinued Q3'08 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache 11021
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8500 Discontinued Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache 11030
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8400 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 11087
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8300 Discontinued Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2 Cache 11154
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8200 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 11222
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8190 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 11237
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7600 Discontinued Q2'09 2 3.06 GHz 3 MB L2 Cache 11306
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7500 Discontinued Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2 Cache 11314
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7400 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2 Cache 11343
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7300 Discontinued Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2 Cache 11371
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7200 Discontinued Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache 11405
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6850 Discontinued Q3'07 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 11450
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6750 Discontinued Q3'07 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 11464
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6700 Discontinued Q3'06 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 11484
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6600 Discontinued Q3'06 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache 11534
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6550 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 11568
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6540 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 11586
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6420 Discontinued Q2'07 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache 11601
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6320 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache 11620
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6400 Discontinued Q3'06 2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache 11635
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6300 Discontinued Q3'06 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache 11697
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4700 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache 11741
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4600 Discontinued Q4'07 2 2.40 GHz 2 MB L2 Cache 11750
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4500 Discontinued Q3'07 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache 11776
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4400 Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 11803
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4300 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache 11833

Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6800 Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 14678
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6700 Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 14684
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6600 Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 14692
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500K Discontinued Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB 14696
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500 Discontinued Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 Cache 14701
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6300 Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 14713
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5800 Discontinued Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB 14723
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5700 Discontinued Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 14726
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5500 Discontinued Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 14732
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5400 Discontinued Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 Cache 14741
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5300 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache 14757
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200 Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 Cache 14771
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2220 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache 14795
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2200 Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache 14818

Bộ xử lý Intel® Celeron® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3500 Discontinued Q3'10 2 2.70 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 21910
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3300 Discontinued Q3'09 2 2.50 GHz 1 MB L2 Cache 21916
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3200 Discontinued Q3'09 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache 21923
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1600 Discontinued Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 Cache 21934
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1500 Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 Cache 21941
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1400 Discontinued Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 21944
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1200 Discontinued Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 21954
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3400 Discontinued Q1'10 2 2.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 22052
Bộ xử lý Intel® Celeron® 450 Discontinued Q3'08 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache 22269
Bộ xử lý Intel® Celeron® 440 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 22276
Bộ xử lý Intel® Celeron® 430 Discontinued Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache 22294
Bộ xử lý Intel® Celeron® 420 Discontinued Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 22307

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Các FSB được hỗ trợ

FSB (Bus mặt trước) là kết nối giữa các bộ xử lý và Hub bộ điều khiển bộ nhớ (MCH).

Ghép đôi FSB

Ghép đôi FSB cung cấp tính năng kiểm tra lỗi trên dữ liệu được gửi trên FSB (Bus mặt trước).

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Các loại bộ nhớ

Bộ xử lý Intel® có ở bốn dạng khác nhau: Kênh Đơn, Kênh Đôi, Kênh Tam Thể và Kiểu linh hoạt.

Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa

Số lượng kênh bộ nhớ nói đến hoạt động băng thông cho các ứng dụng thực tế.

Phần mở rộng địa chỉ vật lý

Mở rộng địa chỉ vật lý (PAE) là tính năng cho phép bộ xử lý 32 bit truy cập vào không gian địa chỉ vật lý lớn hơn 4 gigabyte.

Hỗ trợ Bộ nhớ ECC

Bộ nhớ ECC được Hỗ trợ cho biết bộ xử lý hỗ trợ bộ nhớ Mã sửa lỗi. Bộ nhớ ECC là một loại bộ nhớ hệ thống có thể phát hiện và sửa các loại hỏng dữ liệu nội bộ phổ biến. Lưu ý rằng hỗ trợ bộ nhớ ECC yêu cầu hỗ trợ của cả bộ xử lý và chipset.

Đồ họa tích hợp

Đồ họa tích hợp cho phép chất lượng hình ảnh đáng kinh ngạc, hiệu suất đồ họa nhanh hơn và các tùy chọn hiển thị linh hoạt mà không cần card đồ họa riêng.

Đầu ra đồ họa

Đầu ra đồ họa xác định các giao diện có sẵn để giao tiếp với các thiết bị hiển thị.

Công nghệ video rõ nét Intel®

Công nghệ video rõ nét Intel® là một bộ sản phẩm công nghệ giải mã và xử lý hình ảnh được đưa vào trong đồ họa bộ xử lý tích hợp giúp cải thiện việc phát lại video, mang đến những hình ảnh sạch hơn, sắc nét hơn, màu sắc tự nhiên hơn, chính xác và sống động hơn, và hình ảnh video rõ nét và ổn định.

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

TCASE

Nhiệt độ vỏ là nhiệt độ tối đa được cho phép tại Thanh giằng nhiệt tích hợp (IHS) của bộ xử lý.

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)

Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) tiếp tục từ hỗ trợ hiện có dành cho IA-32 (VT-x) và khả năng ảo hóa của bộ xử lý Itanium® (VT-i) bổ sung hỗ trợ mới cho ảo hóa thiết bị I/O. Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) có thể giúp người dùng cuối cung cấp sự bảo mật và độ tin cậy của hệ thống, đồng thời cải thiện hiệu năng của thiết bị I/O trong môi trường ảo hóa.

Truy cập bộ nhớ nhanh Intel®

Truy cập bộ nhớ nhanh Intel® là kiến trúc cột trụ Hub bộ điều khiển bộ nhớ đồ họa (GMCH) cập nhật giúp cải thiện hiệu năng hệ thống bằng cách tối ưu hóa khả năng sử dụng băng thông bộ nhớ khả dụng và giảm độ trễ khi truy cập bộ nhớ.

Truy cập bộ nhớ linh hoạt Intel®

Truy cập Bộ nhớ linh hoạt Intel® hỗ trợ nâng cấp dễ hơn bằng cách cho phép lắp các bộ nhớ có dung lượng khác nhau và vẫn ở chế độ hai kênh.

Công nghệ Intel® Trusted Execution

Công nghệ thực thi tin cậy Intel® cho khả năng điện toán an toàn hơn là một tập hợp mở rộng phần cứng đa dạng cho bộ xử lý và chipset Intel®, nâng cao nền tảng văn phòng kỹ thuật số với khả năng bảo mật như khởi tạo được đo đạc và thực thi được bảo vệ. Công nghệ cho phép môi trường mà ở đó ứng dụng có thể chạy trong không gian riêng, được bảo vệ trước tất cả phần mềm khác trên hệ thống.