Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82546 Gigabit

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
Dual PCI-X
Dual PCI-X