Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82546GB

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Bảng dữ liệu Xem ngay
 • Mô tả See PCN 114236 for published EOL timelines.

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Dual
 • Loại hệ thống giao diện PCI-X

Thông số gói

 • Kích thước gói 21x21mm

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® 82546GB Gigabit Ethernet Controller, Dual Port, PBGA, Tape

 • MM# 855365
 • Mã THÔNG SỐ SL75S
 • Mã đặt hàng FW82546GB
 • Stepping A1

Intel® 82546GB Gigabit Ethernet Controller, Dual Port, PBGA, Tape

 • MM# 867767
 • Mã THÔNG SỐ SL87W
 • Mã đặt hàng NH82546GB
 • Stepping A0

Intel® 82546GB Gigabit Ethernet Controller, Dual Port, PBGA, Tray

 • MM# 867764
 • Mã đặt hàng NH82546GB
 • Stepping A0

Intel® 82546GB Gigabit Ethernet Controller, Dual Port, PBGA, Tray

 • MM# 855352
 • Mã đặt hàng FW82546GB
 • Stepping A0

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SL75S

SL87W

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.