Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82571 Gigabit

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Discontinued 3.43 W Dual