Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82571 Gigabit

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
3.43 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)