Intel® 82563 Gigabit Ethernet PHY

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82563EB Discontinued 2.6 W Dual GLCI/LCI