Kết nối mạng Ethernet tốc độ cao Intel®

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562EP Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562ET Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562EZ Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562GT Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562GZ Discontinued 0.3 W
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562V Discontinued Single GLCI/LCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82559ER Fast Discontinued Single PCI
Intel® 82552V Fast Ethernet PHY Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82551ER Fast Discontinued 0.61 W Single PCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82551IT Fast Discontinued 0.61 W Single PCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82551QM Fast Discontinued 0.61 W Single PCI