PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562V

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Single
 • Loại hệ thống giao diện GLCI/LCI

Thông số gói

 • Kích thước gói 10x10mm

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® 82562V Fast Ethernet PHY, Single Port, Pb-Free 2LI, T-PBGA, Tape

 • MM# 877090
 • Mã THÔNG SỐ SL8ZU
 • Mã đặt hàng PC82562V
 • Stepping A0
 • ID Nội dung MDDS 706417

Intel® 82562V Fast Ethernet PHY, Single Port, Pb-Free 2LI, T-PBGA, Tray

 • MM# 877092
 • Mã THÔNG SỐ SN/A
 • Mã đặt hàng PC82562V
 • Stepping A0
 • ID Nội dung MDDS 706417

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN

SN/A

SL8ZU

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho bộ điều hợp Intel® Ethernet

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.