Chipset Intel® Dòng C740

Tên sản phẩm
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Gen 2 3 11 W
Gen 3 3 11 W