Chipset Intel® C741

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Các tùy chọn mở rộng

Thông số I/O

Thông số gói

  • Kích thước gói 22mm x 23mm

Bảo mật & độ tin cậy

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® C741 Chipset, FC-BGA15C, T&R

  • MM# 99AWFC
  • Mã THÔNG SỐ SRLGE
  • Mã đặt hàng GGNOCPU05016100
  • Stepping B1
  • ID Nội dung MDDS 728842

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992CN3
  • CCATS G155419
  • US HTS 8542310001

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon® Gold 6433N Processor Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W
Intel® Xeon® Gold 6433NE Processor Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W
Intel® Xeon® Gold 6423N Processor Q3'23 28 3.60 GHz 2.00 GHz 52.5 MB 195 W
Intel® Xeon® Gold 6403N Processor Q3'23 24 3.60 GHz 1.90 GHz 45 MB 185 W
Intel® Xeon® Gold 6443N Processor Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 195 W
Intel® Xeon® Gold 5403N Processor Q4'23 12 3.9 GHz 2 GHz 22.5 MB 115 W
Intel® Xeon® Platinum 8490H Processor Q1'23 60 3.50 GHz 1.90 GHz 112.5 MB 350 W 5
Intel® Xeon® Platinum 8480C Processor Q1'23 56 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W 9
Intel® Xeon® Platinum 8480+ Processor Q1'23 56 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W 10
Intel® Xeon® Platinum 8471N Processor Q1'23 52 3.60 GHz 1.80 GHz 97.5 MB 300 W 19
Intel® Xeon® Platinum 8470Q Processor Q1'23 52 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 350 W 20
Intel® Xeon® Platinum 8470N Processor Q1'23 52 3.60 GHz 1.70 GHz 97.5 MB 300 W 21
Intel® Xeon® Platinum 8470 Processor Q1'23 52 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W 22
Intel® Xeon® Platinum 8468V Processor Q1'23 48 3.80 GHz 2.40 GHz 97.5 MB 330 W 24
Intel® Xeon® Platinum 8468H Processor Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 330 W 25
Intel® Xeon® Platinum 8468 Processor Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 350 W 26
Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ Processor Q1'23 32 4.10 GHz 2.80 GHz 60 MB 300 W 28
Intel® Xeon® Platinum 8461V Processor Q1'23 48 3.70 GHz 2.20 GHz 97.5 MB 300 W 31
Intel® Xeon® Platinum 8460Y+ Processor Q1'23 40 3.70 GHz 2.00 GHz 105 MB 300 W 32
Intel® Xeon® Platinum 8460H Processor Q1'23 40 3.80 GHz 2.20 GHz 105 MB 330 W 33
Intel® Xeon® Platinum 8458P Processor Q1'23 44 3.80 GHz 2.70 GHz 82.5 MB 350 W 34
Intel® Xeon® Platinum 8454H Processor Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 82.5 MB 270 W 37
Intel® Xeon® Platinum 8452Y Processor Q1'23 36 3.20 GHz 2.00 GHz 67.5 MB 300 W 38
Intel® Xeon® Platinum 8450H Processor Q1'23 28 3.50 GHz 2.00 GHz 75 MB 250 W 39
Intel® Xeon® Platinum 8444H Processor Q1'23 16 4.00 GHz 2.90 GHz 45 MB 270 W 40
Intel® Xeon® Gold 6458Q Processor Q1'23 32 4.00 GHz 3.10 GHz 60 MB 350 W 50
Intel® Xeon® Gold 6454S Processor Q1'23 32 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB 270 W 55
Intel® Xeon® Gold 6448Y Processor Q1'23 32 4.10 GHz 2.10 GHz 60 MB 225 W 57
Intel® Xeon® Gold 6448H Processor Q1'23 32 4.10 GHz 2.40 GHz 60 MB 250 W 60
Intel® Xeon® Gold 6444Y Processor Q1'23 16 4.00 GHz 3.60 GHz 45 MB 270 W 64
Intel® Xeon® Gold 6442Y Processor Q1'23 24 4.00 GHz 2.60 GHz 60 MB 225 W 68
Intel® Xeon® Gold 6438Y+ Processor Q1'23 32 4.00 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W 71
Intel® Xeon® Gold 6438N Processor Q1'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W 74
Intel® Xeon® Gold 6438M Processor Q1'23 32 3.90 GHz 2.20 GHz 60 MB 205 W 77
Intel® Xeon® Gold 6434H Processor Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB 195 W 80
Intel® Xeon® Gold 6434 Processor Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB 195 W 83
Intel® Xeon® Gold 6430 Processor Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 60 MB 270 W 88
Intel® Xeon® Gold 6428N Processor Q1'23 32 3.80 GHz 1.80 GHz 60 MB 185 W 90
Intel® Xeon® Gold 6426Y Processor Q1'23 16 4.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 185 W 93
Intel® Xeon® Gold 6421N Processor Q1'23 32 3.60 GHz 1.80 GHz 60 MB 185 W 97
Intel® Xeon® Gold 6418H Processor Q1'23 24 4.00 GHz 2.10 GHz 60 MB 185 W 100
Intel® Xeon® Gold 6416H Processor Q1'23 18 4.20 GHz 2.20 GHz 45 MB 165 W 103
Intel® Xeon® Gold 6414U Processor Q1'23 32 3.40 GHz 2.00 GHz 60 MB 250 W 106
Intel® Xeon® Gold 5433N Processor Q1'23 20 4.10 GHz 2.30 GHz 37.5 MB 160 W 108
Intel® Xeon® Gold 5423N Processor Q1'23 20 4.00 GHz 2.10 GHz 37.5 MB 145 W 109
Intel® Xeon® Gold 5420+ Processor Q1'23 28 4.10 GHz 2.00 GHz 52.5 MB 205 W 110
Intel® Xeon® Gold 5418Y Processor Q1'23 24 3.80 GHz 2.00 GHz 45 MB 185 W 113
Intel® Xeon® Gold 5418N Processor Q1'23 24 3.80 GHz 1.80 GHz 45 MB 165 W 117
Intel® Xeon® Gold 5416S Processor Q1'23 16 4.00 GHz 2.00 GHz 30 MB 150 W 120
Intel® Xeon® Gold 5415+ Processor Q1'23 8 4.10 GHz 2.90 GHz 22.5 MB 150 W 123
Intel® Xeon® Gold 5412U Processor Q1'23 24 3.90 GHz 2.10 GHz 45 MB 185 W 127
Intel® Xeon® Gold 5411N Processor Q1'23 24 3.90 GHz 1.90 GHz 45 MB 165 W 130
Intel® Xeon® Silver 4410T Processor Q1'23 10 4.00 GHz 2.70 GHz 26.25 MB 150 W 133
Intel® Xeon® Silver 4410Y Processor Q1'23 12 3.90 GHz 2.00 GHz 30 MB 150 W 136
Intel® Xeon® Silver 4416+ Processor Q1'23 20 3.90 GHz 2.00 GHz 37.5 MB 165 W 140
Intel® Xeon® Bronze 3408U Processor Q1'23 8 1.90 GHz 1.80 GHz 22.5 MB 125 W 145

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

“Có sẵn tùy chọn nhúng” cho biết SKU thường có sẵn để mua trong 7 năm kể từ khi ra mắt SKU đầu tiên trong dòng Sản phẩm và có thể có sẵn để mua trong khoảng thời gian dài hơn trong một số trường hợp nhất định. Intel không cam kết hoặc đảm bảo Tính khả dụng của sản phẩm hoặc Hỗ trợ kỹ thuật dưới hình thức hướng dẫn lộ trình. Intel bảo lưu quyền thay đổi lộ trình hoặc ngừng sản phẩm, phần mềm và dịch vụ hỗ trợ phần mềm thông qua các quy trình EOL/PDN tiêu chuẩn. Bạn có thể tìm thấy thông tin về điều kiện sử dụng và chứng nhận sản phẩm trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản xuất (PRQ) cho SKU này. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để biết chi tiết.

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)

Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) tiếp tục từ hỗ trợ hiện có dành cho IA-32 (VT-x) và khả năng ảo hóa của bộ xử lý Itanium® (VT-i) bổ sung hỗ trợ mới cho ảo hóa thiết bị I/O. Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) có thể giúp người dùng cuối cung cấp sự bảo mật và độ tin cậy của hệ thống, đồng thời cải thiện hiệu năng của thiết bị I/O trong môi trường ảo hóa.

Công nghệ âm thanh HD Intel®

Âm thanh với độ rõ cao Intel® (Âm thanh HD Intel®) có khả năng phát lại nhiều kênh hơn với chất lượng tốt hơn so với định dạng âm thanh tích hợp trước. Ngoài ra, Âm thanh với độ rõ cao Intel® có công nghệ cần thiết cho việc hỗ trợ nội dung âm thanh mới hơn, tuyệt vời hơn.

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel ® cho doanh nghiệp (Intel ® RSTe) mang đến hiệu năng và độ tin cậy cho các hệ thống được hỗ trợ có trang bị những thiết bị Serial ATA (SATA), thiết bị Serial Attached SCSI (SAS), và/hoặc ổ đĩa thể rắn (SSD) để mang đến giải pháp lưu trữ tối ưu cho doanh nghiệp.

Công nghệ Integrated Intel® QuickAssist

Intel® QuickAssist Technology cung cấp các khả năng bảo mật và tăng tốc nén, được dùng để nâng cao hiệu năng và hiệu quả trong khắp trung tâm dữ liệu.

Trình quản lý nút Intel®

Trình quản lý nút nguồn thông minh Intel® là công nghệ thường trú trong nền tảng nhằm thực thi các chính sách điện và nhiệt cho nền tảng. Chương trình cho phép quản lý điện và nhiệt của trung tâm dữ liệu bằng cách cho giao diện ngoài tiếp xúc với phần mềm quản lý, qua đó chỉ định chính sách nền tảng có thể được định rõ. Chương trình cũng hỗ trợ các mô hình sử dụng quản lý điện của trung tâm dữ liệu như giới hạn điện.

Khả năng quản trị tiêu chuẩn Intel®

Quản lý tiêu chuẩn Intel® là một tập hợp cơ bản các tính năng về khả năng quản lý, bao gồm: Kiểm soát khởi động, Quản lý trạng thái nguồn, Kho hàng HW, Nối tiếp qua LAN và Cấu hình từ xa.

Công nghệ khởi động nhanh Intel®

Công nghệ khởi động nhanh Intel® cho phép hệ thống khôi phục nhanh từ trạng thái ngủ đông.

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT)

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT) là chức năng nền tảng dành cho lưu trữ thông tin đăng nhập và là hệ thống quản lý chính dùng bởi Windows 8* và Windows® 10. Intel® PTT hỗ trợ BitLocker* dành cho mã hóa ổ đĩa cứng và hỗ trợ tất cả các yêu cầu của Microsoft về chương trình cơ sở Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.

Công nghệ Intel® Trusted Execution

Công nghệ thực thi tin cậy Intel® cho khả năng điện toán an toàn hơn là một tập hợp mở rộng phần cứng đa dạng cho bộ xử lý và chipset Intel®, nâng cao nền tảng văn phòng kỹ thuật số với khả năng bảo mật như khởi tạo được đo đạc và thực thi được bảo vệ. Công nghệ cho phép môi trường mà ở đó ứng dụng có thể chạy trong không gian riêng, được bảo vệ trước tất cả phần mềm khác trên hệ thống.