Dòng máy chủ Intel® M50FCP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'23 Discontinued 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-E LGA4677
Q1'23 Discontinued 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-E LGA4677
Q1'23 Discontinued 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-E LGA4677
Q1'23 Discontinued 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-E LGA4677