Dòng Máy chủ Intel® M20NTP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'22 Discontinued 13.1"x12" 1U Rack Dual Socket-P4 LGA4189